ZŠ Červená Voda
Navigace: Ekologická výchova » Aktivity a projekty » 2007/2008
Škola v obraze
 • Celoškolní projekt „Za vládcem Křížové hory“ (září 2007 – žáci 1. i 2. stupně)                        

     

 •   Netradiční výuka přírodopisu a zeměpisu v ZOO ve Dvoře Králové – výukový program „Savana“(září 2007 – 40 žáků 5. B a 7. třídy) 

        

 • Podzimní a jarní sběr starého papíru (září 2007, květen 2008 – žáci 1. i 2. stupně)
 • Účast v soutěži Zelený ParDoubek 2008 (říjen 2007 – zahájení práce na řešení úkolů – 14 žáků týmu Ekoláků ze 7. třídy, ukončení práce v květnu 2008)
 • Exkurze ve Sběrném dvoře na Moravském Karlově (listopad 2007 – Ekoláci) 

                               

 • Instalujeme školní krmítko pro ptáčky na školní zahradě a třídy 1. stupně si rozdělují služby na plnění krmítka (od listopadu 2007)
 • Podzimní výstava z plodů a přírodnin (listopad 2007 – práce žáků ŠD a ŠK)
 • Advent – žáci 1. stupně společně se svými rodiči vyrábí adventní věnce a svícny (prosinec 2007)               

                                              

 • Výukové programy „Zdraví na talíři“ a „Výroba ručního papíru“ v Ekocentrum PALETA v Pardubicích (6. prosince 2007 - ­ 50 žáků 6. a 7. třídy)                

     
 • Vyrábíme ve cvičné kuchyňce ruční papír na deník do soutěže Zelený ParDoubek 2008 (leden 2008 – Ekoláci)
 • Účastníme se projektu „Aby lesy nebyly jen v pohádkách“ realizovaném Lesy ČR v Pardubicích (18. 2. 2008 – 90 žáků 3. až 9. třídy)

        

 • Ekoláci realizují mezi žáky a jejich rodiči anketu zaměřenou na odpady (duben 2008 ­220 žáků, 80 rodičů) a přihlašují školu do 1. ročníku soutěže ve sběru elektrospotřebičů „Ukliďme si svět!“           
 •  Pedagogický sbor absolvuje v Pobytovém středisku Ekocentra PALETA v Oucmanicích dvoudenní seminář „Teorie a praxe EVVO“ (květen 2008)
 • Výukové programy „Zdraví na talíři“ a „Výroba ručního papíru“ v Ekocentru PALETA v Pardubicích (květen 2008 – 50 žáků 4. a 5. třídy)
 • Poděkování starosty M. Švestky žákům ZŠ za jejich práci a 4. místo v 1. ročníku soutěže „Ukliďme si svět!“ (18. 6. 2008)

                                                           

 • Exkurze v Ekole České Libchavy aneb co se děje s odpady odvezenými z naší obce (červen 2008 ­ - 45 žáků 6. a 7. třídy)            

                                  

 • Ekoláci vydávají v Červenovodském zpravodaji leták o odpadech v rámci informační kampaně pro občany Červené Vody na téma: „Co možná nevíte o odpadech“(červenec 2008 – 400 výtisků)

                                                                 

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz