ZŠ Červená Voda
Navigace: Ekologická výchova » Aktivity a projekty » 2008/2009
Škola v obraze
 • Zájezd a exkurze ve firmě Kovosteel ve Starém Městě u Uherského Hradiště a v ZOO Lešná jako odměna od společnosti Elektrowin za 4. místo v 1. ročníku projektu „Ukliďme si svět“ (18. 9. 2008 – 30 žáků, 2 učitelé)                         

               

 • Podzimní a jarní sběr starého papíru (září 2008, květen 2009 – žáci 1. i 2. stupně)
 • Vyhlášení výsledků soutěže PK „Zelený ParDoubek 2008" (říjen 2008)
 • Ekologický den pro žáky ZŠ Červená Voda ­ promítání filmů z festivalu Ekofilm 2007 a 2008, prezentace ekologických organizací, ochutnávka biopotravin, štěňátka z útulku (20. 11. 2008 pro žáky 1. i 2. stupně pořádá Společnost pro zvířata z. o. ČSOP)
 • Účast v 2. ročníku projektu „Ukliďme si svět!“ ve sběru elektrospotřebičů (říjen, listopad 2008)     

              

              

 • Žáci 9. třídy pořádají sbírku na „adopci“ panenky Anežky v rámci projektu „Panenka“ Dětského fondu UNICEF (adopcí uhrazeno očkování proti smrtelným chorobám pro jedno dítě)                           

                                                  

 •  Projekt „Vítání jara“ – Velikonoce, masopust a vynášení smrtky napříč všemi vyučovacími předměty (březen 2009 – 1. třída)                       

                                    

 • Získali jsme grant MŠMT na realizaci projektu „Cesta za odpadem“ v rámci rozvojového programu  Podpora  environmentálního  vzdělávání,  výchovy a osvěty  (EVVO)  ve  školách  v roce 2009 ve výši 86 265 Kč na realizaci aktivit:
 • Odpadový den (video 1): žáci 1. stupně absolvují 4 aktivity- a)beseda s Ekoláky se cvičným tříděním odpadu pomocí Sběrného dvora; b) hry s odpadovou tématikou- pexeso, Černý Petr, domino; c)výtvarná práce o odpadech;d) informace o odpadech na webu; žáci 2. stupně absolvují 3 aktivity v týmu –
  a) vyhledávání  informací  na  webu o historii odpadů, jejich třídění a recyklaci,  b) zhotoví plakát o odpadech, c) sběr odpadků a úklid v širším okolí školy
 • Výroba pomůcky Sběrný dvůr (tým Ekoláků vyrobí 2 x 8 karet A4 s obrázky kontejnerů, příklady odpadků) – duben

                                                                        

 • Dva výukové programy Ekocentra Paleta (Odpady, Nákupy s rozumem – 1. i 2. stupeň)
 • Dvě exkurze (výjezd autobusem do Transformu Lázně Bohdaneč (listopad), do Ruční papírny
  ve Velkých Losinách
  (červen)                 

            

 • Soutěž ve sběru papíru (2x v roce mimo výuku po dobu 1 týdne, soutěží jednotlivci i třídní kolektivy – květen, září)            

                                    

 • Soutěž ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů (3x týdně mimo výuku od března do června, říjen, listopad) – 2. ročník soutěže škol v rámci ČR „Ukliďme si svět!“
 • Třídenní pobyt v SDA Kostelecké Horky (aktivity z nabídky Člověk a jeho svět na venkově pro 25 žáků, 2 učitele – září)
 • Vydání informačního letáku o odpadech (téma: „Papír“ - obsah, editace, tisk a rozesílku zajišťují Ekoláci – květen)

                                                                  

 • Dvoudenní seminář pro pedagogický sbor (zajištěno v SEVERu v Horním Maršově pro 17 pedagogů
  na téma „Průřezové téma EV ve školním vzdělávacím programu – květen)

                                                            

 • Specializační studium pro koordinátora EVVO (pořádá Zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka Brno - duben až prosinec 2009)
 • Doplnění knihovny EVVO (nákup metodických materiálů a učebních pomůcek)
 • Prezentace: na webu školy, www.rvp.cz, články v tisku, videoprezentace na DVD, reportáž v internetové televizi
 • Sponzoři projektu: Firmy: Svíčky Müller, Sonntag Králíky, s.r.o., Autodíly Miroslav Korálek, Stanislav Revús – značka R. S., Intercolor a.s., APIS Sp. Z.o.o., Keramika Habartovi, Josef Peichl), Rodiče žáků:  František a Pavlína Anderlovi, Josef a Lenka Vaníčkovi
 • Ekoláci vydávají v Červenovodském zpravodaji leták o odpadech v rámci informační kampaně pro občany Červené Vody na téma „Plasty“ (únor 2009 – 500 výtisků)          

                                                     

 • Vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže „Ukliďme si svět!“ v Praze a předání odměny za 1. a 3. místo (12. 6. 2009 – Mgr. Eva Veselá, Erik Sonntag, Ladislav Fuchs, Petra Nováková - 8. třída) 

                                      

 • Třídenní pobyt ve Sluňákově, centru ekologických aktivit města Olomouce v Horce nad Moravou s výukovým programem „Život v rybníce a řece“ a cyklovýletem do Litovle lužním lesem 
  (9. – 11. 6. 2009, 8. třída)          

                                               

 • Ekoláci předávají pomůcku „Sběrný dvůr“ v MŠ v Červené Vodě (29. 6. 2009)            

                                       

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz