ZŠ Červená Voda
Navigace: Ekologická výchova » Aktivity a projekty » 2018/2019
Škola v obraze

BATERKOŽROUTI

V lednu se Ekoláci pustili do plnění druhého úkolu Recyklohraní, tentokrát rukodělného. Společným tématem byla tvorba baterkožrouta. Žáci 2. stupně vyráběli společně jeden výrobek, navíc ještě plnili úkoly z pracovního listu, převážně výpočetní.  A tady se uplatnili šikovní matematici. Žáci 1. stupně se rozhodli vyrobit si každý svého baterkožrouta a odnést si ho domů.

2 1 3 4

KE KRMELCI ZA ZVÍŘATY

Ve čtvrtek 20. prosince se páťáci stejně jako loni vydali do lesa za školou. Společně s lesníkem, panem Kozákem, došli ke krmelci. U krmelce lesník překontroloval jejich nadílku pro zvířátka
a ukázal dětem, kam co dát. Po celou dobu vyprávěl o lese, o zvěři a myslivectví a odpovídal
na zvídavé otázky.

          1052  1053  1054

REKLAMA NA TŘÍDĚNÍ

Po vyhodnocení zpětného odběru elektrospotřebičů a zpracování výsledků podzimní soutěže ve sběru papíru se Ekoláci pustili do plnění prvního letošního úkolu Recyklohraní. Jejich úkolem bylo vymyslet a vyrobit reklamu na třídění elektra a baterií. Reklamní plakáty vznikly dva – jeden
za 1. stupeň a druhý za 2. stupeň.

1048  1049  1050

1051

      

  VÝSLEDKY SOUTĚŽE „ZELENÝ PARDOUBEK 2018

6. listopadu se v Pardubicích konala Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy

a osvěty Pardubického kraje za účasti zástupců krajského úřadu, Ekocentra PALETA a koordinátorů EVVO mateřských, základních a středních škol Pardubického kraje. Na konci dopoledního jednání byly vyhlášeny výsledky soutěže Zelený ParDoubek (zúčastnilo se 69 škol).

Naše škola byla zastoupena Mgr. Evou Veselou, která převzala již šestý certifikát s oceněním Ekologická škola 1. stupně PK (s mimořádně dobrou úrovní ekologické výchovy). článek

     1044 1045 1046

1047

 

PODZIMNÍ PLODY A PŘÍRODNINY

Slunečný a teplý pozdní podzim využili žáci III. A, III. B i V. třídy k podzimní vycházce zaměřené
na sběr rozličných přírodnin. Z nasbíraných listů, květin a plodů vytvořili třeťáci pestrobarevné motýly a ježky, páťáci pak lesní skřítky. Svými výrobky si vyzdobili svoje kmenové třídy.

            1040  1041  1042  

1043    

 

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU

Ve dvou říjnových dnech proběhl již tradičně podzimní sběr starého papíru. Zapojili se žáci se svými rodiči ze všech tříd naší školy, zaměstnanci i žáčci mateřské školy. K recyklaci jsme odevzdali celkem 8 025 kg. Absolutním vítězem sběrové soutěže se stala třída II. A s téměř 60 kg v průměru na žáka.

 

                                               1038   1039

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 2018 UKONČEN 

Na konci října byla poslední příležitost ke zpětnému odběru elektrospotřebičů ve škole K odvozu bylo připraveno 29 bagů drobných elektrospotřebičů, které žáci přinesli z domovů, a 10 monitorů ze školy. Za získané body ze zpětného odběru jsme do učebny fyziky a chemie pořídili sadu 30 kalkulaček.

 

              1034  1035  1036   

1037

   

TŘETÍ TŘÍDA V MUZEU ŘEMESEL

V úterý dne 23. října 2018 žáci 3.B třídy navštívili v rámci projektu 100. výročí založení naší republiky Muzeum řemesel v letohradě, aby zjistili, jak se v dřívějších dobách žilo. Prohlédli si historické exponáty, seznámili se také s tím, jak pracné bylo v dávných dobách např. pečení chleba, šití bot na míru nebo tkaní látek. Na závěr programu se ocitli ve školní třídě z poloviny 20. století.

                 1020   1021   1019             

       

VITAMÍNOVÝ DEN

Žáci všech tříd 1. stupně se ve druhém říjnovém týdnu ve cvičné kuchyňce střídali u  programu „Vitamínový den“. Program o zdravém životním stylu doplněný o ochutnávku zdravých potravin se uskutečnil na naší škole v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol.“ Článek, foto

               1 028  1 029  1 030     

 

PROJEKTOVÝ DEN – STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA LANŠKROUN

V úterý 9.října se devátá třída zúčastnila projektového dne, zaměřeného na profesní orientaci. Vypravili jsme se do areálu střední školy, abychom se seznámili s tamními možnostmi studia,
s prostředím školy. Měli jsme možnost projet se na koni, vyzkoušet si zručnost v jízdě traktorem, prohlédli jsme si kravín, seznámili se s chodem školy, vyzkoušeli znalosti z pěstování plodin.

                                         1026     1027                 

 

PĚTKA V EKOCENTRU PASÍČKA

Žáci 5. ročníku se zúčastnili jednodenního ekovýchovného programu v areálu Záchranné stanice a Ekocentra Pasíčka. Po prohlídce zachráněných zvířat se přenesli do pravěku a proměnili se v paleontology. Na závěr si zasoutěžili ve vědomostech o naší přírodě. článek, foto

                1 023  1 024  1 025        

 

PRÁCE S PŘÍRODNÍM MATERIÁLEM

Žáci 1. stupně vytvářeli jako každý podzim výrobky z přírodnin, které si nasbírali v okolí školy. Z listí, šišek, jehličí, mechu i rozličných plodů vznikla výtvarná díla, která odzdobila chodby
i třídy naší školní budovy.

     1 021 1 019 1 020 1 022

 

LES BEZ ODPADKŮ

V pracovních činnostech se třeťáci učili správně třídit odpadky. Pak se vydali do blízkého lesa
za školou a vysbírali vše, co do lesa nepatří. Nakonec postavili z přírodnin domečky pro skřítky, kteří pořádek v lese hlídají.

             1016   1017   1018

 

ZAČÍNÁ PODZIMNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ V ZŠ

Sběr elektrospotřebičů, který zajišťují Ekoláci od poloviny září do konce října, pokračuje
v naší škole 12. rokem. Upozorňujeme, že se nevybírají obrazovky a velké spotřebiče (pračky, chlazení, myčky a sporáky apod.). Letos jsou sběrové dny v úterý a ve čtvrtek. V průběhu celého školního roku zajišťují Ekoláci také zpětný odběr baterií, tonerů a cartridgí.
Změna: plastová víčka nevybíráme!

                 1006   1007  1008    

                                                                1009 

             

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA KRÁLICKÉM SNĚŽNÍKU

Spolek přátel přírodě blízkého lesa zorganizoval v úterý 18. září Den otevřených dveří
na Králickém Sněžníku ve spolupráci s odborníky z Lesů ČR, Agentury ochrany přírody
a krajiny - Správa CHKO Jeseníky, Horské služboy, Vily Doris Šumperk, Království sov. Žáci naší školy z osmého a devátého ročníku byli na jednotlivých stanovištích  seznámeni s přírodou národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Informace a aktivity si pro ně připravili geolog, zoolog, botanik, lesníci, myslivci, Království sov, včelaři a lektoři ekovýchovy.
Jak se pohybovat v náročném terénu vysvětlila horská služba. Děti si mohly vysadit stromky. Ti zdatnější pak vystoupili na vrchol Králického Sněžníku.

             1010   1011   1012

 

VÝZNAMNÉ OSMIČKY V DĚJINÁCH ČERVENÉ VODY

Výstavu v budově obecního úřadu „Významné osmičky v dějinách Červené Vody“ navštívili 19. září žáci 5. ročníku v rámci hodiny vlastivědy. Odpovědi na otázky soutěžního kvízu zaměřeného na události a osobnosti posledních sta let života naší obce žáci vyhledávali na vystavených panelech. Kromě vlastní historie obce mohli pozorovat, jak se obec rozvíjela a jak se proměňoval život jejích obyvatel. Poznání historie obce napomáhá utvářet vztah žáků k místě, kde žijí.

 

                   1013      1015     1014      

 

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz