ZŠ Červená Voda
Navigace: Ekologická výchova » Aktivity a projekty » 2018/2019
Škola v obraze

ŽÁCI 1. STUPNĚ A JEJICH DEN ZEMĚ

 

Na poslední úterní dopoledne připravili žáci VI. B Den Země pro žáky 1. stupně. Na pěti stanovištích si žáčci připomněli, jak se správně chovat v lese, poznávali nejznámější houby, rostliny, živočichy. Povídali si také o tom, jak se žije živým tvorům v přírodě a jak se k nim máme chovat. Článek, foto

 

33  33  35  36

 

EKOLÁCI NA PROGRAMU HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A PEČENÍ

 

Poslední dubnové pondělí ve znamení deště prožili Ekoláci na statku v Oucmanicích ve společnosti hospodářských zvířat. Připomínali si, čím jsou nám lidem užitečná, a že kromě užitku hlavně dětem umí poskytnout radost. Vyzkoušeli si také dojení, ze smetany vyrobit máslo, umlít celozrnnou mouku, zadělat těsto a po vykynutí uplést housky. Upečené ve vyhřátě peci, namazané vlastnoručně vyrobeným máslem všem skvěle chutnaly. Foto

 

30  31  32

     

EKOLÁCI V OUCMANICÍCH NA PROGRAMU LESY V OHROŽENÍ

 

Žáci Ekologického praktika absolvovali v polovině dubna dva zajímavé programy v Oucmanicích, kde se nachází v bývalém statku pobytové středisko Ekocentra PALETA. Prvním programem byla recyklace papíru v domácích podmínkách. Každý si vyrobil svůj list papíru a dozdobil přírodninami. Program Lesy v ohrožení prožívali žáci formou simulačních her a postupně se vžívali do rolí stromů, kůrovce, kyselého deště či vichřice. Foto

 

 27  28  29

 

UKLIĎME SI ČESKO 2019

 

Žáci naší školy se svými rodiči v sobotu 6. dubna 2019 zapojili do dobrovolnické akce Ukliďme si svět, ukliďme si Česko 2019, kterou druhým rokem organizovalo SRPDŠ při naší ZŠ. Na jedenácti stanovištích rozmístěných po celé Červené Vodě se v 9 hodin ráno sešlo 49 dětí a 44 dospělých a během dvou hodin do nachystaných pytlů   sesbírali neuvěřitelných 1 300 kg odpadu, který byl obcí Červená Voda svezen do sběrného dvora a tam vytříděn.

23 24 25 26

 

STARÝ PAPÍR K RECYKLACI

 

Během dvou dubnových dnů přinášeli a přiváželi žáci se svými rodiči ke školní budově balíky starého papíru. Připojili se také zaměstnanci ZŠ i dětí z mateřské školy. Podařilo se odevzdat téměř 9 920 kg papíru. Jestliže využitím jedné tuny recyklovaného papíru ušetříme 14 stromů, podařilo se našim žákům uchránit téměř 140 stromů. foto

         18  19  20

 

21  22

 

SVĚTOVÝ OCEÁN

 

Žáci obou šestých tříd věnovali část čtvrtečního dopoledne projektu Světový oceán. Projekt tak propojil hodiny zeměpisu a projektového vyučování s oslavou Dne Země, který každoročně připadá na den 20. dubna. Čtyřčlenné týmy řešily úkoly zaměřené na části světového oceánu, jeho znečištění a možnosti ochrany. Využívaly přitom informace z různých zdrojů: učebnice, internet a zejména mapy. V týmu se každý uplatnil podle svých schopností. Někdo se lépe orientoval v textu, jiný se uplatnil v hledání informací v mapě, další v práci s počítačem. foto

 

   15  16  17    

 

KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ

 

Celostátní kuchařská soutěž Finále Zdravé 5 podporuje u dětí a mladistvých znalost zásad správné výživy a zároveň umění kreativní přípravy jednoduchých pokrmů za rozumnou cenu. Je zaměřena na téma „vaření s láskou a radost z jídla“, a to nejen v rámci přípravy, ale i společné konzumace pohoštění. Letos budou Finále Zdravé 5 vévodit bylinky. Zadání školního kola tedy zní: Udělej radost jídlem, jehož součástí bude libovolná bylinka!  Do soutěže se v naší škole pustily tříčlenné týmy dívek ze 7. ročníku a přihlásily recept s libovolnou bylinkou, fotografii z vaření i z předání svačiny a nápad, jak s připraveným jídlem naložit. foto

19  20  21

27

 

S RÝMY JSOU ŠPRÝMY ANEB PŘÍBĚHY VYSLOUŽILÉHO ELEKTRA

 

Ve třetím úkolu Recyklohraní s názvem "S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra" jsme se na téma třídění a recyklace elektrospotřebičů podívali trochu netradičně „skrze“ český jazyk. Tentokrát se žáci od 5. do 9. ročníku stali spisovateli, básníky, a sepsali příběh spotřebiče v rodině. Do užšího výběru postoupilo 9 prací žáků 2. stupně a 3 práce žáků z V. třídy. Z nich za každý stupeň pak do celostátní soutěže byla odeslána jedna práce. text 1, text 2

 

SOUTĚŽ PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE

 

V únorových a březnových hodinách Ekologického praktika se Ekoláci zabývali projektem, ve kterém spojili svoji představivost, šikovné ruce s výtvarnou technikou asambláže. Využili tak nabídky Ministerstva průmyslu a obchodu, které vyhlásilo v lednu 2019 už 3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Výsledkem dvouměsíční práce jsou dva odpadkové koše, které plánujeme umístit do budoucí přírodní učebny na školní zahradě.

foto, článek

02  03  12

15

 

ZAHAJUJEME JARNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

 

V měsíci dubnu mohou žáci a jejich rodiče opět přinášet do školy ke zpětnému odběru vysloužilé elektrospotřebiče. Tato služba probíhá ráno před vyučováním každé úterý a čtvrtek
od 2. dubna do 30. dubna 2019. Jako tradičně se práce na organizaci odběru ujali Ekoláci.

 5  6

 

BATERKOŽROUTI

V lednu se Ekoláci pustili do plnění druhého úkolu Recyklohraní, tentokrát rukodělného. Společným tématem byla tvorba baterkožrouta. Žáci 2. stupně vyráběli společně jeden výrobek, navíc ještě plnili úkoly z pracovního listu, převážně výpočetní.  A tady se uplatnili šikovní matematici. Žáci 1. stupně se rozhodli vyrobit si každý svého baterkožrouta a odnést si ho domů.

2 1 3 4

KE KRMELCI ZA ZVÍŘATY

Ve čtvrtek 20. prosince se páťáci stejně jako loni vydali do lesa za školou. Společně s lesníkem, panem Kozákem, došli ke krmelci. U krmelce lesník překontroloval jejich nadílku pro zvířátka
a ukázal dětem, kam co dát. Po celou dobu vyprávěl o lese, o zvěři a myslivectví a odpovídal
na zvídavé otázky.

          1052  1053  1054

REKLAMA NA TŘÍDĚNÍ

Po vyhodnocení zpětného odběru elektrospotřebičů a zpracování výsledků podzimní soutěže ve sběru papíru se Ekoláci pustili do plnění prvního letošního úkolu Recyklohraní. Jejich úkolem bylo vymyslet a vyrobit reklamu na třídění elektra a baterií. Reklamní plakáty vznikly dva – jeden
za 1. stupeň a druhý za 2. stupeň.

1048  1049  1050

1051

      

  VÝSLEDKY SOUTĚŽE „ZELENÝ PARDOUBEK 2018

6. listopadu se v Pardubicích konala Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy

a osvěty Pardubického kraje za účasti zástupců krajského úřadu, Ekocentra PALETA a koordinátorů EVVO mateřských, základních a středních škol Pardubického kraje. Na konci dopoledního jednání byly vyhlášeny výsledky soutěže Zelený ParDoubek (zúčastnilo se 69 škol).

Naše škola byla zastoupena Mgr. Evou Veselou, která převzala již šestý certifikát s oceněním Ekologická škola 1. stupně PK (s mimořádně dobrou úrovní ekologické výchovy). článek

     1044 1045 1046

1047

 

PODZIMNÍ PLODY A PŘÍRODNINY

Slunečný a teplý pozdní podzim využili žáci III. A, III. B i V. třídy k podzimní vycházce zaměřené
na sběr rozličných přírodnin. Z nasbíraných listů, květin a plodů vytvořili třeťáci pestrobarevné motýly a ježky, páťáci pak lesní skřítky. Svými výrobky si vyzdobili svoje kmenové třídy.

            1040  1041  1042  

1043    

 

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU

Ve dvou říjnových dnech proběhl již tradičně podzimní sběr starého papíru. Zapojili se žáci se svými rodiči ze všech tříd naší školy, zaměstnanci i žáčci mateřské školy. K recyklaci jsme odevzdali celkem 8 025 kg. Absolutním vítězem sběrové soutěže se stala třída II. A s téměř 60 kg v průměru na žáka.

 

                                               1038   1039

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 2018 UKONČEN 

Na konci října byla poslední příležitost ke zpětnému odběru elektrospotřebičů ve škole K odvozu bylo připraveno 29 bagů drobných elektrospotřebičů, které žáci přinesli z domovů, a 10 monitorů ze školy. Za získané body ze zpětného odběru jsme do učebny fyziky a chemie pořídili sadu 30 kalkulaček.

 

              1034  1035  1036   

1037

   

TŘETÍ TŘÍDA V MUZEU ŘEMESEL

V úterý dne 23. října 2018 žáci 3.B třídy navštívili v rámci projektu 100. výročí založení naší republiky Muzeum řemesel v letohradě, aby zjistili, jak se v dřívějších dobách žilo. Prohlédli si historické exponáty, seznámili se také s tím, jak pracné bylo v dávných dobách např. pečení chleba, šití bot na míru nebo tkaní látek. Na závěr programu se ocitli ve školní třídě z poloviny 20. století.

                 1020   1021   1019             

       

VITAMÍNOVÝ DEN

Žáci všech tříd 1. stupně se ve druhém říjnovém týdnu ve cvičné kuchyňce střídali u  programu „Vitamínový den“. Program o zdravém životním stylu doplněný o ochutnávku zdravých potravin se uskutečnil na naší škole v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol.“ Článek, foto

               1 028  1 029  1 030     

 

PROJEKTOVÝ DEN – STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA LANŠKROUN

V úterý 9.října se devátá třída zúčastnila projektového dne, zaměřeného na profesní orientaci. Vypravili jsme se do areálu střední školy, abychom se seznámili s tamními možnostmi studia,
s prostředím školy. Měli jsme možnost projet se na koni, vyzkoušet si zručnost v jízdě traktorem, prohlédli jsme si kravín, seznámili se s chodem školy, vyzkoušeli znalosti z pěstování plodin.

                                         1026     1027                 

 

PĚTKA V EKOCENTRU PASÍČKA

Žáci 5. ročníku se zúčastnili jednodenního ekovýchovného programu v areálu Záchranné stanice a Ekocentra Pasíčka. Po prohlídce zachráněných zvířat se přenesli do pravěku a proměnili se v paleontology. Na závěr si zasoutěžili ve vědomostech o naší přírodě. článek, foto

                1 023  1 024  1 025        

 

PRÁCE S PŘÍRODNÍM MATERIÁLEM

Žáci 1. stupně vytvářeli jako každý podzim výrobky z přírodnin, které si nasbírali v okolí školy. Z listí, šišek, jehličí, mechu i rozličných plodů vznikla výtvarná díla, která odzdobila chodby
i třídy naší školní budovy.

     1 021 1 019 1 020 1 022

 

LES BEZ ODPADKŮ

V pracovních činnostech se třeťáci učili správně třídit odpadky. Pak se vydali do blízkého lesa
za školou a vysbírali vše, co do lesa nepatří. Nakonec postavili z přírodnin domečky pro skřítky, kteří pořádek v lese hlídají.

             1016   1017   1018

 

ZAČÍNÁ PODZIMNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ V ZŠ

Sběr elektrospotřebičů, který zajišťují Ekoláci od poloviny září do konce října, pokračuje
v naší škole 12. rokem. Upozorňujeme, že se nevybírají obrazovky a velké spotřebiče (pračky, chlazení, myčky a sporáky apod.). Letos jsou sběrové dny v úterý a ve čtvrtek. V průběhu celého školního roku zajišťují Ekoláci také zpětný odběr baterií, tonerů a cartridgí.
Změna: plastová víčka nevybíráme!

                 1006   1007  1008    

                                                                1009 

             

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA KRÁLICKÉM SNĚŽNÍKU

Spolek přátel přírodě blízkého lesa zorganizoval v úterý 18. září Den otevřených dveří
na Králickém Sněžníku ve spolupráci s odborníky z Lesů ČR, Agentury ochrany přírody
a krajiny - Správa CHKO Jeseníky, Horské služboy, Vily Doris Šumperk, Království sov. Žáci naší školy z osmého a devátého ročníku byli na jednotlivých stanovištích  seznámeni s přírodou národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Informace a aktivity si pro ně připravili geolog, zoolog, botanik, lesníci, myslivci, Království sov, včelaři a lektoři ekovýchovy.
Jak se pohybovat v náročném terénu vysvětlila horská služba. Děti si mohly vysadit stromky. Ti zdatnější pak vystoupili na vrchol Králického Sněžníku.

             1010   1011   1012

 

VÝZNAMNÉ OSMIČKY V DĚJINÁCH ČERVENÉ VODY

Výstavu v budově obecního úřadu „Významné osmičky v dějinách Červené Vody“ navštívili 19. září žáci 5. ročníku v rámci hodiny vlastivědy. Odpovědi na otázky soutěžního kvízu zaměřeného na události a osobnosti posledních sta let života naší obce žáci vyhledávali na vystavených panelech. Kromě vlastní historie obce mohli pozorovat, jak se obec rozvíjela a jak se proměňoval život jejích obyvatel. Poznání historie obce napomáhá utvářet vztah žáků k místě, kde žijí.

 

                   1013      1015     1014      

 

Novinky
6/5
2019

Velké Losiny

muzeum a výroba papíru

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz