ZŠ Červená Voda
Navigace: Ekologická výchova » Ekoláci u starosty
Škola v obraze

Ekoláci u starosty obce

V pondělí 16. 11. 2009 přijal starosta Červené Vody Miroslav Švestka skupinu žáků 9. třídy ZŠ, aby jim poděkoval za záslužnou práci pro místní obyvatele. V minulém školním roce se ujali organizace sběru vysloužilých elektrospotřebičů ve škole. S množstvím 13 460 kg  elektrospotřebičů se umístili na 1. místě mezi školami celé republiky. Kromě blahopřání za mimořádný úspěch si všichni žáci odnášeli domů malou odměnu.

Za své žáky děkuji za uznání, kterého se jim dostalo.

                                                                      Mgr. Eva Veselá, třídní učitelka

 
 
 
 
Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz