ZŠ Červená Voda
Navigace: Jídelna
Škola v obraze

          INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY           

 

      ADRESA:  ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ              TELEFON:  465 626 380

                       561 61 ČERVENÁ VODA 341                           702 129 340  

                                                  e-mail : jidelna@cvvoda.cz

 

Školní jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem (561/2004 Sb.) dále upřesněného prováděcí vyhláškou 107/2005 Sb., kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků.

Vstup do školní jídelny mají pouze žáci se zakoupeným obědem.

Každý žák je povinen mít čip. Pokud čip ztratí nebo zapomene, v kanceláři mu je vydána náhradní stravenka. Náhradní stravenka se vydává maximálně 3x, poté si strávník musí zakoupit nový čip.

Strávníci mají povinnost se seznámit s vnitřním řádem školní jídelny, dodržovat ho a hlásit změny v přihlašovacích údajích v kanceláři školní jídelny

Systém plateb stravného

Platby za obědy probíhají formou záloh na následující měsíc. Provádět se mohou  trvalým nebo jednorázovým bankovním příkazem na účet 1327041319/800, vedeným u České spořitelny. Variabilní symbol obdrží každý strávník při zakoupení identifikačního čipu.

Provozní doba

 Výdej obědů do jídlonosičů       11:00 - 11:20 hod
 Výdej obědů cizí strávníci     11:25 - 11:35 hod.
 Výdej obědů – strávníci ZŠ   Po, Út, Čt,
11:45 - 13:00 hod.
 Výdej obědů – strávníci ZŠ   St, Pá  11:45 – 13:30 hod.

 Změna provozní doby v období prázdnin a v  mimořádných případech bude včas oznámena.

Ceník 

  Dotovaná cena Plná cena
     Strávníci MŠ    3-6 let 33,00 Kč 68,00Kč
     Strávníci MŠ    7 let 36,00 Kč 71,00Kč
     Strávníci ZŠ     7 - 10 let     20,00 Kč 55,00Kč
     Strávníci ZŠ   11 - 14 let     23,00 Kč 58,00Kč
     Strávníci ZŠ   15 a více let     28,00 Kč 63,00Kč
     Zaměstnanci ZŠ  (přísp.FKSP 8,-Kč) 30,00 Kč 65,00Kč
     Zaměstnanci na dohodu 30,00 Kč 65,00Kč
     Praktikanti 30,00 Kč 65,00Kč
     Důchodci MŠ, ZŠ  30,00 Kč  
     Cizí strávníci    65,00Kč
     Nákup čipu   120,00Kč
     Odkup čipu    90,00Kč

 

Příjem přihlášek a odhlášek

Oběd na další den je nutno přihlásit nebo odhlásit den předem (pracovní dny), nejpozději však do 13 hodin. Pokud není strava odhlášena nebo vyzvednuta, propadá bez náhrady.

Jedná-li se o účastníka školního (zvýhodněného) stravování, má na toto stravování nárok pouze v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani v dalších dnech bude (v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst. 9) strávníku (žáku) účtovaná plná cena oběda.

Jedná-li se o účastníka závodního stravování (zaměstnance), má (dle vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování) nárok na závodní stravování, pokud v daný den  na pracovišti odpracuje alespoň 3 hodiny, jinak je tomuto strávníku účtována plná cena oběda.

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny u vchodu do školní jídelny.

Náhled a přihlašování na internetových stránkách www.strava.cz  kód jídelny 6585

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Provozní hodiny kanceláře ŠJ

    Po-Pá   7:30 – 8:00        11:00 – 13:30

    Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá: J.Prušková, vedoucí ŠJ

                                                                      V Červené Vodě  01.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz