ZŠ Červená Voda
Navigace: Ekologická výchova » koleda
Škola v obraze

Vánoční koleda ze ZŠ Červená Voda (kategorie 1. stupeň ZŠ)

 

Nesem vám zářivky, dozářily,

V Červené Voděnce dosloužily,

nosme je pilně a neomylně

recyklujme.

Odpady třídíme do kontejnerů,

přírodu chráníme od malérů,

třiďme je pilně a neomylně

recyklujme.

Vánoční stromeček krásně voní,

Zpíváme koledu Recyklohraní,

zpívejme pilně a neomylně

radujme se.

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz