ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Den otevřených dveří v ZŠ
Škola v obraze

Den otevřených dveří v ZŠ

23.9.2018 16:49

V neděli 23. září se od 9 do 12 hodin opět otevřela naše škola pro všechny, kteří si chtěli zavzpomínat na školní léta a prohlédnout jednotlivé učebny, družiny a MŠ. Děti soutěžily, tvořily a plnily úkoly. V učebně chemie to bouchalo, expozici v přírodopisné učebně hlídal kostlivec, soutěžilo se v dopravní výchově a ve školní kuchyňce se poznávaly bylinky. Všichni si mohli prohlédnout učebnice, učební pomůcky a projekci výtvarných prací žáků v tanečním sálku ZUŠ.
                Také skauti představili svoji činnost a zvou nové zájemce (dívky a chlapce od 7 do 13 let) do klubovny v budově kina v pátek 5. října od 15 hodin.
                Děkuji všem, díky kterým se akce vydařila: zaměstnancům školy za připravený program, žákům za pomoc s organizací, paním kuchařkám za výborné koláčky, paní Rýznarové za podporu, návštěvníkům za milou účast.                                       

                                    foto                                                             Mgr. Renáta Drážná

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz