ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Den Země
Škola v obraze

Den Země

6.5.2019 20:21

Letošní Den Země vyšel na Velikonoční pondělí, proto jsme si tento den na 1. stupni připomněli až o týden později. Na úterý 30. dubna si pro své mladší spolužáky připravili žáci 6.B spolu s paní učitelkou Drážnou v rámci svého projektového vyučování pět stanovišť, na kterých měli připravené různé úkoly spojené s tématem příroda. Počasí nám bohužel nepřálo a namísto venku v přírodě byla tato stanoviště rozmístěna po škole. Od prvňáčků až po páťáky se všechny třídy během dopoledne vydaly prokázat své znalosti o pravidlech chování v přírodě, o houbách, rostlinách a zvířatech. Někdy si žáci zopakovali to, co už znali, jindy se přiučili něčemu novému, ale všichni si Den Země na 1. stupni užili a posílají velké poděkování svým starším spolužákům a jejich paní učitelce za skvěle odvedenou práci.

foto                                                                                       Za 1. stupeň Mgr. P. Osičková

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz