ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Ekoučitel roku
Škola v obraze

Ekoučitel roku

18.6.2019 09:04

Největší ekologičtí srdcaři mezi pedagogy si převzali ocenění Ekoučitel roku. Společnost Recyklohraní ocenila 30 nejzapálenějších a nejaktivnějších pedagogů vyučujících environmentálních výchovu z celé České republiky. Za svou celoroční práci obdrželi certifikát Ekoučitel roku 2018/2019. Mezi oceněnými pedagogy byla paní učitelka Eva Veselá, koordinátor EVVO v ZŠ a MŠ Červená Voda.

Učitelky a učitelé z mateřských, základních a středních škol, ale i zájmových kroužků, plnili celý rok zadání vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Ta spočívala především v tom, že se svými žáky a studenty řešili osvětové úkoly, vymýšleli a realizovali projekty, vedli netradiční hodiny a sdíleli zkušenosti z environmentální výchovy a zejména pak v oblasti třídění a recyklace elektrospotřebičů a baterií, a dále také v oblasti předcházení vzniku odpadů. 

„Kritéria byla poměrně přísná. I proto si myslím, že ti, kteří je splnili se právem mohou pyšnit titulem Ekoučitel roku,“ řekla Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, a dodává: „Čeho si nejvíce vážím je to, že tito pedagogové dokážou pro ochranu přírody nadchnout své žáky a studenty. Vychovávají tak generaci, která bude ohleduplnější k životnímu prostředí než jejich rodiče. Věřím, že to, co se ve školách od útlého věku učí se promítne i do toho, jaký životní styl si jednou zvolí.“   

Slavnostní předání certifikátů Ekoučitel roku 2018/20919 a vyhlášení titulu Ekoučitel roku se uskutečnilo ve čtvrtek 6. června 2019 v Brně v Hotelu Atlantis. Certifikáty si ocenění pedagogové převzali z rukou ředitelky Recyklohraní Hany Ansorgové a Petra Kratochvíla, ředitele společnosti ECOBAT. 

 

             69  71  70

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz