ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Návštěva v Muzeum řemesel
Škola v obraze

Návštěva v Muzeum řemesel

29.10.2018 22:08

V úterý dne 23. října 2018 se žáci 3.B třídy v rámci projektu 100. výročí založení naší republiky zajeli podívat do Letohradu do Muzea řemesel, aby zjistili, jak se v dřívějších dobách žilo.                         

Čekal na ně 90ti minutový program, při němž si prohlédli zdejší historické exponáty a dozvěděli se, že nejcennější z nich pochází právě z našeho Moravského Karlova. Seznámili se také s tím, jak pracné bylo v dávných dobách např. pečení chleba, šití bot na míru nebo tkaní látek, což si vyzkoušeli v praxi. V souvislosti s jejich otázkami na školní docházku v minulosti byli udiveni nad informací, že slovo škola vlastně pochází z řeckého „scholé“, které v překladu vlastně znamená odpočinek od práce. Málokterý z nich chtěl uvěřit tomu, že dříve měly děti doma své povinnosti (mnohdy i hodně těžké) a častokrát kvůli nim do školy vůbec nemohly jít anebo je tato práce čekala po příchodu ze školy.       
Exkurzi žáci zakončili zakoupením suvenýrů, které jim tento zážitek budou připomínat.    
Muzeum je velmi pěkné a za dobu našeho pobytu určitě nebylo možné shlédnout vše. Moc rádi si někdy příště návštěvu zopakujeme.               
                                                                     žáci 3.B, tř. uč. H. Moravcová a as. M. Mišenčíková          

       20181023_090414   20181023_090536   20181023_094326 

   20181023_100103   20181023_101224   20181023_103839

        

Novinky
6/5
2019

Velké Losiny

muzeum a výroba papíru

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz