ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Panenka
Škola v obraze

Panenka

29.4.2010 19:26

UNICEF – projekt Panenka v ZŠ Červená Voda

„Adoptuj panenku a zachráníš dítě.“

Panenka je projekt UNICEF, dětského fondu OSN, jehož cílem je získat finanční prostředky na očkování dětí v rozvojových zemích proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám – spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně. Ušitím nebo koupí („adopcí“) jedné panenky lze zachránit život jednoho dítěte.

Naši první panenku Anežku jsme adoptovali ve školním roce 2008/2009 ze sbírky, kterou mezi žáky a pedagogy školy uspořádaly dívky z 9. třídy. Ve druhé sbírce se na adopci druhé panenky v letošním školním roce složili samotní učitelé.

Co se opakuje, může se lehce stát tradicí. A tak se mezi Ekoláky zrodil nápad převzít u nás ve škole na d tímto projektem patronát. Způsob, jak získat finanční prostředky jinak než sbírkou, navrhly tři Lucky z 9. třídy. Přišly s návrhem uspořádat prodejní výstavu výtvarných prací, které si připravily k talentovým zkouškám na střední školy. Svými výtvarnými dílky přispěli i mladší spolužáci.

Pozvánka na prodejní výstavu dne 16. dubna 2010 přivedla do školní budovy kolem 40 – ti návštěvníků., kteří si domů odnesli většinu vystavených exponátů. Ze získané finanční částky se nám podařilo uhradit očkování třem dětem. Jménem Ekoláků děkuji všem, kteří podpořili náš dobrý úmysl a svou koupí tak přispěli na záchranu tří dětských životů. Mé díky patří kolegyním M. Kordasové a I. Dolečkové za ochotu a vydatnou pomoc při realizaci výstavy.

Reportáž z průběhu výstavy je ke zhlédnutí pod názvem UNICEF – projekt Panenka v ZŠ Červená Voda na webových stránkách školy a na internetové televizi

 

                                                                         Eva Veselá, koordinátor EVVO,

                                                                                     ZŠ Červená Voda

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz