ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Recyklace očima vědce
Škola v obraze

Recyklace očima vědce

19.6.2019 21:37

RECYKLACE OČIMA VĚDCE V ŠESTÝCH TŘÍDÁCH

Dvě lektorky školního recyklačního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět přijely do naší školy za žáky šestých tříd s programy zaměřenými na vzduch a půdu. V poslední květnové pondělí a úterý se čtyřčlenné skupinky žáků místo běžné výuky přeměnily na vědecké týmy. Jejich úkolem bylo pomocí pokusů ověřit znalosti o vzduchu a půdě, které získali v hodinách zeměpisu.

Pondělní dopoledne bylo věnováno vzduchu. Za příznivého počasí se téměř celý projektový den odehrával venku před budovou školy. S řadou pomůcek k měření a určování teploty vzduchu, vlhkosti, rosného bodu, směru a rychlosti větru, tlaku vzduchu a oblačnosti se setkali poprvé. Ujasnili si, jak se měří srážky a zjistili, že 1 mm srážek znamená 1 litr vody na metr čtverečný. Vyzkoušeli si také, zda lze stlačit vzduch, jak se chová sklenička naplněná vzduchem v akváriu s vodou. Nakonec simulovali napuštění balónu horkým vzduchem za pomoci obyčejných pytlů na odpad a topinkovače a dopolední projekt ukončili vypouštěním balónů.

Úterním tématem byla půda. Přes nepříznivou předpověď nám počasí nakonec přálo. Čtyři čtyřčlenné skupiny žáků se vydaly do lesíka nad školou, aby zde pořídily potřebné vzorky půdy – volnou půdu, hroudu, drn a vzorek půdního profilu. S těmito materiály pak žáci prováděli pokusy podle zadávacího listu. Zjišťovali postupně pH odebrané půdy, pokusili se půdu okyselit i přidat vápno a znovu určovat pH, zjišťovali rozdíl při vsakování do volné půdy a do drnu. Podle toho, jak byla půda tvárná určovali půdní druh a nakonec zjišťovali, zda se v půdě nachází vzduch. Během dopoledne si také zahráli dvě krátké hry na třídění odpadu, ve kterých obstáli na výbornou.

Celý program byl postaven na pokusech. Jeho cílem bylo, aby si účastníci uvědomili, jak je pro člověka a všechny živé organismy důležitá kvalitní půda a čistý vzduch a cítili potřebu chránit naše životní prostředí pro sebe i budoucí generace.

Oběma lektorkám patří poděkování za smysluplný program, spoustu zajímavých aktivit a nadhled, se kterým k práci žáků přistupovaly.

Katka: „Byl to fajn program. Nejvíc se mi líbil pokus s horkovzdušným balónem. Ze začátku jsem myslela, že bude nuda, ale pak mě to začalo bavit. Chtěla bych ještě jeden program.“

Anička P.: „Líbilo se mi to. Určitě chci další. Moc jsem si to užila.“

Míša A.: “Nejvíc se mi líbily pokusy. Jsem ráda, že jsme se něco dozvěděli. Byla bych ráda, kdybyste přijely zas.“

Vít: „Nejvíce se mi líbily pokusy s vodou. Jsem rád, že jsme se neučili, protože to bylo lepší. Bavil jsem se.“

Nela: „Program se mi líbil! Bavilo mě hrabat se v hlíně., pokusy byly boží. Jsem ráda, že nám paní učitelka zařídila tento program.“

Josef: „Bylo to celkem v pohodě. Nejlepší bylo, že jsme se neučili.“

Míra: „Dneska to bylo super., bavilo mě vše, nejvíc, jak jsem měl ten vzorek půdy. Akce byla top na 100 %.“

Mgr. Eva Veselá a žáci šestých tříd

RECYKLACE OČIMA VĚDCE V ŠESTÝCH TŘÍDÁCH

Dvě lektorky školního recyklačního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět přijely do naší školy za žáky šestých tříd s programy zaměřenými na vzduch a půdu. V poslední květnové pondělí a úterý se čtyřčlenné skupinky žáků místo běžné výuky přeměnily na vědecké týmy. Jejich úkolem bylo pomocí pokusů ověřit znalosti o vzduchu a půdě, které získali v hodinách zeměpisu.

Pondělní dopoledne bylo věnováno vzduchu. Za příznivého počasí se téměř celý projektový den odehrával venku před budovou školy. S řadou pomůcek k měření a určování teploty vzduchu, vlhkosti, rosného bodu, směru a rychlosti větru, tlaku vzduchu a oblačnosti se setkali poprvé. Ujasnili si, jak se měří srážky a zjistili, že 1 mm srážek znamená 1 litr vody na metr čtverečný. Vyzkoušeli si také, zda lze stlačit vzduch, jak se chová sklenička naplněná vzduchem v akváriu s vodou. Nakonec simulovali napuštění balónu horkým vzduchem za pomoci obyčejných pytlů na odpad a topinkovače a dopolední projekt ukončili vypouštěním balónů.

Úterním tématem byla půda. Přes nepříznivou předpověď nám počasí nakonec přálo. Čtyři čtyřčlenné skupiny žáků se vydaly do lesíka nad školou, aby zde pořídily potřebné vzorky půdy – volnou půdu, hroudu, drn a vzorek půdního profilu. S těmito materiály pak žáci prováděli pokusy podle zadávacího listu. Zjišťovali postupně pH odebrané půdy, pokusili se půdu okyselit i přidat vápno a znovu určovat pH, zjišťovali rozdíl při vsakování do volné půdy a do drnu. Podle toho, jak byla půda tvárná určovali půdní druh a nakonec zjišťovali, zda se v půdě nachází vzduch. Během dopoledne si také zahráli dvě krátké hry na třídění odpadu, ve kterých obstáli na výbornou.

Celý program byl postaven na pokusech. Jeho cílem bylo, aby si účastníci uvědomili, jak je pro člověka a všechny živé organismy důležitá kvalitní půda a čistý vzduch a cítili potřebu chránit naše životní prostředí pro sebe i budoucí generace.

Oběma lektorkám patří poděkování za smysluplný program, spoustu zajímavých aktivit a nadhled, se kterým k práci žáků přistupovaly.

Katka: „Byl to fajn program. Nejvíc se mi líbil pokus s horkovzdušným balónem. Ze začátku jsem myslela, že bude nuda, ale pak mě to začalo bavit. Chtěla bych ještě jeden program.“

Anička P.: „Líbilo se mi to. Určitě chci další. Moc jsem si to užila.“

Míša A.: “Nejvíc se mi líbily pokusy. Jsem ráda, že jsme se něco dozvěděli. Byla bych ráda, kdybyste přijely zas.“

Vít: „Nejvíce se mi líbily pokusy s vodou. Jsem rád, že jsme se neučili, protože to bylo lepší. Bavil jsem se.“

Nela: „Program se mi líbil! Bavilo mě hrabat se v hlíně., pokusy byly boží. Jsem ráda, že nám paní učitelka zařídila tento program.“

Josef: „Bylo to celkem v pohodě. Nejlepší bylo, že jsme se neučili.“

Míra: „Dneska to bylo super., bavilo mě vše, nejvíc, jak jsem měl ten vzorek půdy. Akce byla top na 100 %.“

Mgr. Eva Veselá a žáci šestých tříd

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz