ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Školní parlament
Škola v obraze

Školní parlament

10.5.2018 22:33

Dne 19. 4. 2018 se konalo veřejné setkání, na které jsme já a Janek Wawrzyczek nahráli s panem Milanem Beranem pozvánku do rozhlasu. Po pár pokusech se nám podařilo se s přístrojem na nahrávání poprat.
Na veřejném setkání nám pan Beran představil téma setkání a představil náš žákovský parlament. Poté jsme se pustili do prezentace našeho parlamentu. I když jsme ze začátku mluvili jako roboti, tak nám fotky v prezentaci usnadnily způsob prezentace, a dokonce jsme se rozpovídali i na úplně jiná témata. Také jsme představili naše školní dresy, nové florbalové hole a Dny mezinárodní kuchyně. Poslechli jsme si pana starostu, který mluvil o vývoji obce. Potom jsme se rozdělili do skupin, kde byla témata, ke kterým jsme mohli vyjádřit svůj názor. Nejvíce nás samozřejmě zaujalo téma o vývoji sportu v obci, kde jsme podali pár zajímavých nápadů.

                                                                                                                     Šárka Martincová

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz