ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Sportovní den 2018
Škola v obraze

Sportovní den 2018

16.10.2018 21:27

Každým rokem připravují žáci pátých tříd sportovní den pro svoje mladší spolužáky, tedy žáky prvních až čtvrtých tříd. Ani letos tomu nebylo jinak. Během první vyučovací hodiny připravili páťáci šest stanovišť. Na starost je měly tříčlenné týmy. Z šesti děvčat se staly průvodkyně, které se staraly o skupinky mladších spolužáků na jejich cestě mezi stanovišti. Pro všechny zúčastněné to byla cesta úspěšná. Nejen že všechny děti zvládly splnit stanovený počet disciplín, tj. čtyři, ale většina z nich zvládla absolvovat všech šest stanovišť.

foto                                                                                                 Mgr. Pavla Osičková, tř. uč. 5. třídy

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz