ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Třeťáci za poznáním
Škola v obraze

Třeťáci za poznáním

9.6.2019 22:32

V pondělí dne 3.6.2019 se žáci 3.B vydali za dalším poznáváním. Tentokrát nasedáme ráno do vlaku a míříme do nedalekých Králík. Za chvíli jsme na místě a naše cesta vede do budovy HZS. Na stanici nás vítá službu konající posádka, seznamuje nás se svým povoláním a ochotně ukazuje a předvádí veškeré přístroje, kterých je opravdu velké množství, i nejmodernější techniku. Dokonce si ji můžeme sami osahat a vyzkoušet. A tak se kromě jiného každý z nás ocitá za volantem hasičského auta i hasí požární hadicí. Při prohlídce budovy obdivujeme posilovnu, ve které hasiči utužují svoji velmi potřebnou kondici. Zvídavým neuniká v kanceláři velitele barevná tabulka letošních výjezdů a počet 142 k dnešnímu dni se nám zdá opravdu hodně. Nakonec jsme svědky simulovaného poplachu a tak na vlastní kůži poznáváme, jak to v tuto chvíli na stanici funguje. Čas rychle plyne a tak se za zvuku hasičského auta s posádkou loučíme. Nutno podotknout, že při cestě k HZS je mezi námi již jeden žák, toužící po tomto povolání. Prohlídka byla tak zajímavá, že s tímto přáním odchází hned tři. Mnozí také uvažují o tom, že se zúčastní náboru mladých hasičů, který pořádá SDH Červená Voda zrovna tuto sobotu. A náš program po svačince pokračuje. Vcházíme do KRÁLOVSTVÍ SOV. V tomto vzdělávacím centru postupujeme od voliéry k voliéře, u každé posloucháme poutavé vyprávění paní průvodkyně o životě jednotlivých druhů zde se nacházejících sov, puštíků, sýčků, sovic, výrů i výrečků a na vlastní oči se tak seznamujeme s ucelenou kolekcí sov celé Evropy. I toto poznání bylo moc zajímavé. Blíží se poledne a sluníčko nás od rána pěkně hřeje. Zastavujeme u zmrzliny, abychom se trochu osvěžili a posilnili. Náš třetí program, který byl pro děti překvapením, bohužel nevyšel. Pan Zimovčák, který tudy dnes v rámci akce „Na kole dětem“ projíždí na historickém vysokém kole, změnil dobu pobytu z poledne na 16 hodin, což je pro nás neakceptovatelné. Jdeme se místo toho trochu vydovádět na dětské hřiště. A pozor! Po té odcházíme pěšky zpět do Červené Vody. Některým se sice moc nechce, ale cestou vymýšlíme různé zábavy, cesta ubíhá a my se ocitáme u školy.   

               foto                                                                                             za žáky 3.B Hana Moravcová

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz