ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Zelený Pardoubek
Škola v obraze

Zelený Pardoubek

18.11.2018 20:23

Krajský koordinátor environmentální výchovy Ekocentrum PALETA ve spolupráci s Pardubickým krajem uspořádal v Pardubicích dne 6. listopadu 2018 Krajskou konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pardubického kraje (PK) a školení koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

V dopoledním bloku probíhalo jednání za účasti zástupců Krajského úřadu PK, pracovníků Ekocentra PALETA a koordinátorů EVVO všech školských zařízení v Pardubickém kraji od mateřských po střední školy. Program by rozdělen do 4 bloků:

  1. Zhodnocení uplynulého roku a aktuální situace EVVO v Pardubickém kraji a v ČR
  2. Grantové programy
  3. Prezentace zajímavých projektů
  4. Vyhlášení výsledků soutěže „Zelený ParDoubek 2018“.

Odpoledne se uskutečnily praktické dílny a semináře (Co je to badatelsky orientovaná výuka a co žákům přináší, Pojďme spolu na zahradu aneb Rok s dětmi v přírodní zahradě, Seznamte se s Ekoškolou, Vzdělávání v lese a hry intuitivní pedagogiky). V průběhu celé konference probíhala v přísálí prezentace škol a středisek EV, prodej pomůcek a literatury, výrobků Fair Trade (např. bio káva, čokoláda,...).

ZŠ a MŠ Červenou Vodu zastupovala na konferenci Mgr. Eva Veselá, koordinátor EVVO.

Soutěže „Zelený ParDoubek 2018“, která odráží výsledky celoroční práce školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za rok 2017 se ze všech školských zařízení v Pardubickém kraji zúčastnilo 69 subjektů. ZŠ a MŠ Červená Voda společně s pěti dalšími získala ocenění nejvyšší – „Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně“. První stupeň je určen školám a zařízením s mimořádně dobrou úrovní environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty žáků a pedagogů. Tento titul byl naší škole udělen již pošesté v řadě, a to od roku 2008, vždy ve dvouletých cyklech.

Děkuji všem zaměstnancům školy i žákům, kteří svým pozitivním přístupem a konáním v uplynulém roce jakkoli přispěli k ochraně životního prostředí a podíleli se tak na nejvyšším ocenění naší školy.

 

                                                                                                                              Mgr. Eva Veselá

                                                                                                              koordinátor EVVO ZŠ a MŠ Červená Voda

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz