ZŠ Červená Voda
Navigace: Ekologická výchova » Oucmanice 2009
Škola v obraze

Osmáci ze ZŠ Červená Voda na třídenním pobytu v Oucmanicích

Třídenní pobyt v pobytovém středisku Ekocentra PALETA v Oucmanicích začal pro osmáky ze ZŠ Červená Voda v pondělí 26. 1. 2009 společnou jízdou vlakem do Brandýsa nad Orlicí a krátkou pěší túrou do Oucmanic. Seznámení s krásným prostředím a všemi obyvateli střediska bylo netradiční. Než jsme správně doluštili křížovku, věděli jsme, kde je Kamenná učebna i Sýpka, muzeum i naše pokoje se jmény: Mraveniště, Lesík, Brčálník, Rákosník a Rybník. Překvapením byla zvířátka, která tu žijí: hejno slepic a králíků, osel Ámos, prasátka Kvik a Paša, kocour Loudil a koza Maryška. Pak už začal zajímavý program.

Na tři dny jsme se stali pracovníky čtyř firem, které měly za úkol navrhnout a úspěšně prezentovat vlastní ekodům. K tomu bylo třeba získat spoustu odborných informací
o alternativních zdrojích energie, odpadech, vodohospodářství a stavebních materiálech. Získávali jsme je formou zajímavých her jako konkurz na vodohospodáře, nákupy nebo odpady. Zkoumali jsme také, jak funguje kořenová čistička, a zjišťovali, co se děje s odpadní vodou z domácností.

Odměnou za pilnou práci během dne byly večerní programy. Hráli jsme hry jako twister trochu jinak, pět proti pěti, zalévali vysazený strom, brodili se řekou a přecházeli nad propastí. K povídání o bylinkách patřilo také ochutnávání bylinkových čajů. Prohlídku malého muzea doplnila naše lektorka vyprávěním o bývalých obyvatelích statku.

V úterý odpoledne zahájila každá firma práce na návrhu ekodomu. Ve středu dopoledne jsme  měli ještě chvilku na dopilování našich projektů a potom už nastala dlouho očekávaná prezentace. Pochopitelně jsme měli velkou trému před odbornou porotou. Všechny čtyři firmy však svůj projekt úspěšně obhájily a získaly za ekodům diplom.

Před odjezdem domů jsme ještě V Brandýse nad Orlicí stihli prohlídku města, exkurzi v základní škole a návštěvu cukrárny. Jedinečné zážitky ze společného pobytu a mnoho nových poznatků jsme odvezli zpět domů.

Žáci 8. třídy ZŠ Červená Voda

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz