ZŠ Červená Voda
Navigace: Výchovný poradce » Poruchy učení » poruchy učení2
Škola v obraze
Co škola

   Povinností pedagoga je zohlednit postižení. Jenže to je pouze na učitelích. I ze zákona má jenom  „přihlížet k diagnóze“, což je problém výkladu a ne na všech školách péče funguje tak, jak by měla, byť pro tyto případy existují metodické pokyny a směrnice.

   Dyslexie se netýká jenom čtení a psaní. Porucha bývá spojena s problémy paměti. Děti stále něco zapomínají, dalším příkladem je neschopnost organizace a řádu, ať už se to týká času či věcí na stole. Mívají také problém s pravolevou orientací.

S tím vším budou rodiče denně bojovat. Nároky na děti stoupají a dyslektik jim není s to vyhovět. Rodiče bývají zklamáni a přepadají je obavy z budoucnosti dítěte. Měli by ale vědět, že sice věnuje přípravě vždycky více času než jeho spolužáci, ale nakonec to zvládne. Dysporucha není překážka pro další studium

Slovníček pojmů

Specifické poruchy učení (SPU) a lehká mozková dysfunkce (LMD) jsou nejrozšířenějšími poruchami u dětí školního věku. Obě poruchy odborníci diagnostikují zhruba u každého dvanáctého až patnáctého žáka ZŠ. Někdy se vyskytují společně.

Porucha v učení znamená, že dítě má potíže v určitém předmětu nebo skupině předmětů. Slovo „specifická“ vyjadřuje, že důvodem slabšího pospěchu není intelekt. SPU je častým důvodem, proč průměrně nebo i nadprůměrně nadané dítě zaostává.

 

SPU ovlivňují především učení a rozlišují se následující typy:

DYSLEXIE – nejčastější porucha učení. Jde o poruchu schopnosti naučit se číst, podmíněnou    

                        poruchami v základních poznávacích schopnostech jak rozlišovat a řadit 

                        písmena, skládat je v celek a mít představu, jak se vysloví.

DYSGRAFIE – porucha psaní postihující úpravu písemného projevu i osvojování tvarů

                           jednotlivých písmen.

DYSORTOGRAFIE - špatné zvládání pravopisu. Projevy: narušená schopnost zvládnout

                                     gramatická pravidla při psaní. Problémy s velkými písmeny, záměna

                                     i/y, s/z a pod.

DYSKALKULIE – obtíže s matematikou, neschopnost pochopit symbolickou podstatu čísla.

                                Dyskalkulik např. nedokáže ukázat slovně udaný počet, vyjmenovat řady

                                čísle – sudé/liché, pozpátku

DYSPRAXIE porucha pohybové koordinace. Dyspraktici mají potíže naučit se jíst lžičkou,

                        jasně a srozumitelně hovořit, zapínat si knoflíky, jezdit na kole a psát.              

DYSPINXIE potíže s kresbou.

DYSMUZIE obtížné vnímání hudby.

LMD zastřešuje řadu diagnóz se společným základem. Mají společného jmenovatele –                     

          oslabené funkce centrální nervové soustavy.

          Nejčastější příznaky LMD: hyperaktivita, emoční labilita, poškození vnímání a tvoření pojmů, zvýšená impulzivita, zvýšená unavitelnost duševní i tělesná ( i při současné hyperaktivitě), infantilní chování, poruchy ve vývoji řeči, poruchy učení (viz výše)

Rady pro rodiče  
  1. Zajistěte včasnou diagnózu.
  2. Nedejte na průpovídky ostatních typu „on z toho vyroste“ nebo „nedá se s tím nic dělat“. V naprosté většině případů se s tím dá něco dělat. Na rezignaci je vždy dost času.
  3. Poprat se s dysporuchami je hlavně na vás.
  4. Dysporuchy neignorujte, ale ani netlačte na dítě, nepřehánějte nároky

                                                                                                                                             1, 2, 3, 4

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz