ZŠ Červená Voda
Navigace: Výchovný poradce » Poruchy učení » poruchy učení3
Škola v obraze
 1. Každý den dělejte věci, které vás oba těší a dítěti jdou.
 2. Oceňujte dítě za to, co mu jde, byť to jsou maličkosti. Vytvořte systém odměn, aby se mělo oč snažit.
 3. Kárejte dítě přesně za to, co udělalo, volte slova. „Tohle bylo špatně“ je vždycky lepší než “ty jsi nemožný, pořád jenom zlobíš“
 4. Nepřeceňujte věci, které vám vadí teď (výsledky školní práce apod.), jako by v životě už nic jiného nemělo nastat. Nekažte si vztah do budoucna.
Co stresuje rodiče
 • spolupráce se školou – pokud je nedostatečná je pro ně zdrojem stresu. K nejčastějším uváděným zkušenostem patří ponižování dítěte ze strany učitele
 • spolupráce s odborníky – nejčastěji vytýkaným jevem vůči poradnám bývá nedostatečná schopnost odborníků informovat rodiče o možnostech práce s dítětem
 • dyslexie se vším co obnáší. Rodiče tráví s dítětem při přípravě mnoho hodin a výsledky pak zpravidla neodpovídají délce přípravy.
 • Předsudky – „dyspotomka“ často nechápou otcové, velmi často babičky a dědové. Věty „Po kom ti jsi...Tohle v naší rodině nikdy nebylo .... “ zabolí každou matku o dítěti nemluvě.
 • pocit viny – nejčastěji vyplývá z dědičnosti dysporuch, rodiče si vyčítají, že poruchu dětem předali
Jak zvládnou dyslexii
 • pravidelná práce s dítětem
 • zvolit pro dítě přitažlivou formu učení (např. nahradit povinnou literaturu oblíbenou knihou)
 • rozvíjet sebevědomí dítěte
 • podporovat učební styl dítěte (pokud mu vyhovuje předčítání při učení, předčítejte!)
Nebojte se budoucnosti.

   Dítě s dostatečnou sociální oporou si obvykle najde obor, v němž se uplatní a vyhne se tomu, co mu nejde. Dysgrafik může být lékař (zůstane mu asi proslulé doktorské písmo), dyslektik zase inženýr. Kdo má potíže v matematice, přírodních vědách či technice, tak se může uplatnit v humanitních a společenských oborech – třeba jako psycholog.

   Silnými stránkami dyslektiků bývají kreativita, logické myšlení, nadání pro obory strojírenské, počítačové programy, v oblastech modelování a designu. Vysoké jsou jejich schopnosti dedukce, cit pro literaturu a umění. Slavnými dyslektiky byli či jsou Leanardo da Vinci (vědec), Albert Einstein (fyzik), Winston Churchil (politik), Hans CH. Andersen (spisovatel), Tom Cruise (herec), Steven Spielberg (režisér), Bill Gates (podnikatel).

Užitečné weby:
 • www.czechdyslexia.cz  (Česká společnost dyslexie),
 • www.ippp.cz (Institut pedagogicko psychologického poradenství, naleznete zde mj. úplný seznam pedagogicko-psychologických poraden v ČR)
 • www.msmt.cz  (stránky ministerstva školství)
 • www.CSICR.cz (stránky České školní inspekce, nabízí např. informace o jednotlivých školách, hodnotící inspekční zprávy ap.
 • www.uiv.cz (Web Ústavu pro informace ve vzdělávání, shromažďuje veškeré statistické údaje, z nichž lze zjistit, ve které škole jsou zřízeny třídy určené pro žáky se specifickými poruchami učení nebo chování

                                                                                                                                                1, 2, 3, 4

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz