ZŠ Červená Voda
Navigace: Školní družina
Škola v obraze

Školní družina                    tel. 515 910 925 

Ve školním roce 2017/2018 máme 3 oddělení školní družiny. Všechna se nacházejí nad jídelnou v 1. poschodí naší školy. Jsou naplněna maximálním počtem 30 žáků. V 1. a 2. oddělení jsou žáci 1., 2. a 3. tříd, ve 3. oddělení jsou žáci 3., 4. a 5. tříd.

V 1. oddělení pracuje vedoucí vychovatelka Jana Valentová. Provoz tohoto oddělení je do 15 hodin a poté jsou žáci převedeni do další družiny.V tomto oddělení také probíhá každý den ranní družina od 6.30 do 7.35 hodin.

Ve 2. oddělení pracuje vychovatelka Mgr. Marta Kordasová, která každou středu od 15. do 16. hodiny vede kroužek stolního tenisu.

Ve 3. oddělení pracuje vychovatelka Bc. Pavlína Hanáková, která zde v pondělí vede kroužek Šikovné ruce.

Družina je každý den otevřená pro děti nově do 16.15 hodin, vždy ve druhém nebo třetím oddělení.

Za ŠD se vybírá měsíčně školné 100,- Kč a peníze se posílají na účet školy. 

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

Do ŠD jsou přednostně přijati:

1)      Žáci z prvních a druhých tříd. Poté se doplňuje oddělení dalšími ročníky.

2)      Dojíždějící žáci.

3)      Zaměstnanost rodičů.

4)      Žáci, kteří navštěvují ZUŠ a kroužky.

 

Pokud zákonní zástupci včas neuhradí školné ve družině, či žák hrubě porušuje náš školní řád, může být z družiny vyloučen a jeho místo bude nabídnuto dalším zájemcům.

Provoz školní družiny ve školním roce 2017/2018

         I.oddělení                  II. oddělení               III. oddělení

JANA VALENTOVÁ    Mgr. MARTA KORDASOVÁ   Bc. PAVLÍNA HANÁKOVÁ

      Ranní 6.30 - 8.00

      Po 11.30 - 15.00                  Po 11.30 - 16.00                       Po 13.15 - 15.00  

      Út  11.30 - 15.00                  Út  11.30 - 15.00                      Út  11.30 - 16.15

      St  11.30 - 15.00                   St  11.30 - 15.00                      St  11.30 - 16.15

      Čt  11.30 - 15.00                   Čt  11.30 - 15.30                      Čt  11.00 – 16.15

       Pá 11.30 - 15.00                    Pá  11.30 - 15.00                       Pá  11.30 – 16.15

                                         St 15.00-16.00 ping pong        Po 15.00 – 16.00 Šikovné ruce

 

Činnosti jsou ve školní družině zásadně odlišné od školního vyučování, a to zejména tím, že vyučování plní poslání vzdělávat, zatímco ve ŠD si mají děti především odpočinout, zrelaxovat se a načerpat nové síly na další náročnou činnost, která následuje, jako například na vyučování v ZUŠ nebo v zájmových a sportovních kroužcích.    

 

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz