ZŠ Červená Voda
Navigace: Školní družina
Škola v obraze

Školní družina                    tel. 515 910 925 

Ve školním roce 2016/2017 máme 3 oddělení školní družiny. Všechna se nacházejí nad jídelnou v 1. poschodí naší školy.

Všechna oddělení jsou naplněna maximálním počtem 30 žáků. V 1. a 2. oddělení jsou žáci 1., 2. a 3. tříd, ve 3. oddělení jsou žáci 3. , 4. a 5.tříd.

V 1. oddělení pracuje vedoucí vychovatelka Jana Valentová. Provoz tohoto oddělení je v pondělí, úterý a středu do 15 hodin a poté jsou žáci převedeni do další družiny. Ve čtvrtek je oddělení  sloučeno s dalšími odděleními do 16. hodin a v pátek je zde otevřeno do 15.30.

Ve 2. oddělení pracuje vychovatelka Mgr. Marta Kordasová, která každou středu od 15. do 16. hodiny vede kroužek stolního tenisu. V pondělí a úterý jsou všichni žáci od 15 do 16 hodiny v jejím oddělení. Další dny je 2. oddělení otevřeno do 15 hodin a poté jsou žáci převedeni do dalších oddělení.

Ve 3. oddělení pracuje vychovatelka BC. Pavlína Hanáková, která má do 16 hodin otevřeno ve středu a pátek. Ostatní dny je tato družina otevřená do 15.30. V úterý zde vychovatelka vede od 15.30 do 17.30 kroužek Šikovných rukou, ve kterém se prolíná výtvarná činnost s pracovní.

 

Ranní školní družina probíhá každý den  od 6.30 do 7.35 hod.

Za ŠD se vybírá měsíčně školné 100,- Kč a peníze se posílají na účet školy (Česká spořitelna, č. ú.  1327041319/0800)   

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

Do ŠD jsou přednostně přijati:

                       1.  Žáci z prvních a druhých tříd

                       2.  Poté se doplňuje oddělení dalšími ročníky: 

                                     - dojíždějící žáci

                                     - zaměstnanost rodičů

                                     - žáci, kteří navštěvují ZUŠ a kroužky

 

Pokud zákonní zástupci včas neuhradí školné ve družině, či žák hrubě porušuje náš školní řád, může být z družiny vyloučen a jeho místo bude nabídnuto dalším zájemcům.

 

Vnitřní řád školní družiny

Provoz školní družiny ve školním roce 2016/2017

 l. oddělení

JANA VALENTOVÁ

ll. oddělení

Mgr. MARTA KORDASOVÁ 

ll. oddělení

Bc. Pavlína Hanáková 

Út-Pá ranní 6.30 - 7,35 Po ranní 6.30 - 7,35  
 Po 11.35 - 15.00  Po 11.35 - 16.00 Po 12.30 - 15.30
 Út 11.35 - 15.00  Út 11.35 - 16.00  Út 12.30 - 15.30
 St 11.35 - 15.00  St 11.35 - 15.00    St 12.35 - 16.00
 Čt 11.35 - 16.00  Čt 11.35 - 15.00 Čt 12.30 - 15.30
 Pá 11.35 - 15.30  Pá 11.35 - 15.00 Pá 12.35 - 16.00
  St 15,00 -16,00 stolní tenis  Út 15,30 - 17,30 šikovné ruce

  

Činnosti jsou ve školní družině zásadně odlišné od školního vyučování, a to zejména tím, že vyučování plní poslání vzdělávat, zatímco ve ŠD si mají děti především odpočinout, zrelaxovat se a načerpat nové síly na další náročnou činnost, která následuje, jako například na vyučování v ZUŠ, nebo v zájmových a sportovních kroužcích.    

                                                          vedoucí vychovatelka Jana Valentová

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz