ZŠ Červená Voda
Navigace: Školní družina
Škola v obraze

Školní družina                                  tel. 515 910 925

 

Tento školní rok máme opět otevřená 3 oddělení školní družiny, která se nacházejí nad jídelnou

v 1. poschodí školy.

Ve všech odděleních pracují  kvalifikované vychovatelky. Nově byla všechna oddělení posílena o 4 asistentky, které pomáhají vychovatelkám, aby měly děti možnost se zcela zrelaxovat, odpočinout si a aktivně se účastnit celého programu nabízeného v rámci zájmového vzdělávaní ve družinách.

  • v I. oddělení pracuje vedoucí vychovatelka Jana Valentová
  • ve II. oddělení pracuje Mgr. Marta Kordasová
  • ve III. oddělení pracuje Bc. Petra Hanáková.

Pracovní doba ve družinách:

Ranní družina probíhá od 6.30 do 7.55 střídavě v I. nebo II. oddělení.

Odpoledne vždy jedna z družin zůstává otevřena déle a to do 16.15 hodin, kam jsou postupně převáděny děti z ostatních oddělení.

Družiny navštěvují děti z prvního stupně základní školy. Za družinu se vybírá měsíční poplatek   100 Kč, který se posílá na účet školy.

Do ŠD jsou přednostně přijati:

  • žáci z prvních a druhých tříd, poté se oddělení doplňuje dalšími ročníky
  • dojíždějící žáci
  • žáci, kteří navštěvují ZUŠ a jiné kroužky
  • žáci zaměstnaných rodičů

Paní vychovatelka Mgr. Marta Kordasová v rámci družiny vede jednou týdně hodinu ping pongu (po 16:15 – 17:00) a navíc letos nabídla dětem hodinu týdně literárně dramatický kroužek (čt 12:15 – 13:15)

Paní vychovatelka Bc. Petra Hanáková  vede ve svém oddělení kroužek výtvarného tvoření, který probíhá jednu hodinu týdně ve III. oddělení (čt 15:00 – 16:00).

Provoz ŠD ve školním roce 2018 / 2019

 I. oddělení                                            II. oddělení                                        III. oddělení

JANA VALENTOVÁ              Mgr. MARTA KORDASOVÁ             Bc. PETRA HANÁKOVÁ

(vedoucí vychovatelka)

Ranní 6:30 – 7:55                        Ranní 6:30 – 7:55

      (st, čt, pá)                                   (po, út, pá)

      PO  11:30 – 16:15                            PO  11:30 – 16:00                            PO  12:30 – 15:00

      ÚT  11:30 – 16:15                            ÚT  11:30 – 16:00                             ÚT  14:00 – 15:00

      ST   11:30 – 16:00                           ST  11:30 – 16:15                              ST   11:30 – 15:00

      ČT  11:30 – 16:00                            ČT  13:15 – 16:15                              ČT  11:30 – 15:00

      PÁ  11:30 – 15:00                            PÁ  11:30 – 16:15                              PÁ  11:30 – 16:00

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz