ZŠ Červená Voda
Navigace: Ekologická výchova » Výhra elektrovin
Škola v obraze

ZŠ Červená Voda vyhrála!

V minulém školním roce jsme v naší škole sbírali vysloužilé elektrospotřebiče. Za více než 2 tuny elektroodpadu jsme od firmy Elektrowin získali odměnu. Těšili jsme se na ni celé léto a nemohli se dočkat září.

Na začátku školního roku jsme se konečně dozvěděli, jakou cenu za naše 4. místo v soutěži škol vyhráváme. Byla to jednodenní exkurze pro 30 žáků. Jeli samozřejmě nejlepší sběrači ze školy. S přesným programem dne jsme se seznámili až ráno 18. září 2008 v autobuse. Nejprve nás paní učitelka Eva Veselá seznámila s pravidly správného chování
při exkurzi. Ale to už s námi autobus mířil k Olomouci. Dlouhou cestu do Starého Města
u Uherského Hradiště jsme si zpříjemnili povídáním a sledováním filmu.

Po malém zpoždění na dálnici jsme dorazili do firmy Kovosteel, kde na nás již čekala naše průvodkyně z Elektrowinu. Rozdala nám slušivé žluté přilby a pak už jsme mohli vstoupit do areálu firmy. Hned za branou na nás čekal kameraman z regionální televize a po celou dobu naší exkurze nás doprovázel a natáčel. Alespoň na pár minut jsme si vyzkoušeli, jaké to je být mediálními hvězdami. V místnosti vybavené pro školní exkurze nás přivítala lektorka
se zajímavým programem. Pohodlně usazeni jsme si nejprve povídali o třídění odpadu a pak
ve skupinkách pomocí připravených aktivit vyzkoušeli, co o něm známe. Víte například, že
na většině obalů je značka, podle které zjistíte, kam nepotřebný obal patří odložit?

Z učebny jsme zamířili k vláčku, který nás bezpečně a pěkně v teple provezl celým areálem firmy, samozřejmě s potřebným komentářem. Viděli jsme, jak se velké kusy plechu řežou autogenem, lisují karoserie automobilů, třídí a ukládají jednotlivé druhy kovového odpadu. Když jsme vystoupili z vláčku, dostali jsme všichni na památku tašku s drobnými dárky. Konec naší návštěvy ve firmě Kovosteel se samozřejmě neobešel bez závěrečného fotografování.

Nasedli jsme opět do autobusu, který nás vezl do Lešné u Zlína. Zde nás čekala další část výhry:  v krásné restauraci přímo u zoologické zahrady výborný oběd, hranolky s kuřecím řízkem. Mňam!

Spokojeni a s plnými bříšky jsme nedočkavě vstoupili do ZOO. Za dvě a půl hodiny jsme chtěli podle plánku projít celou zoologickou zahradu. V areálu ZOO jsme si mohli prohlédnout zámek Lešná, v něm byli k vidění hadi a krokodýli. Zvířata v ZOO byla seskupena podle světadílů: Afrika, Jižní Amerika, Severní Amerika, Asie a Austrálie. Každá část byla něčím zajímavá. Jako například obrovský skleník s tropickými květinami a zvířaty, která se volně pohybovala kolem nás, nebo ohrazené prostory, kterými jsme mohli procházet mezi lemury či klokany. Na památku jsme si ještě stihli koupit památeční minci, tričko se zvířetem či plyšové zvířátko pro potěšení.

U východu ze ZOO jsme se sešli všichni a včas.  Než jsme nastoupili do autobusu, rozloučili jsme se s naší průvodkyní, která nám všem předala od firmy Elektrowin druhou tašku s dárky.

Cestou domů jsme si povídali, hráli slovní hry a stihli i pár fotek se spolužáky. Výlet to byl opravdu vydařený, prostě super! Doufáme, že se druhého ročníku soutěže zúčastníme i letos. A opět se budeme snažit ze všech sil.

                                                                                      Jana, Karin, Lucka, Monika a Zbyněk z osmičky

Mgr. Eva Veselá

Koordinátor EVVO

ZŠ a MŠ Červená Voda

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz