Dlouhé stráně

14. června 2024

 Žáci druhého stupně na prohlídce unikátní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.