Jak dopadl sběr papíru?

13. listopadu 2022

 Děkujeme za přinesený starý papír. Jednalo se o 4503,5 kg.

 

 Žáci pomáhající si nakládkou do sběrného vozu.

Fotogalerie