Škola volá nové žáčky

2. září 2022

 Škola volá :-)
1. září 2022 jsme v naší škole přivítali dvě třídy prvňáčků a již podruhé i přípravnou třídu
předškoláků. Všem dětem, rodičům i vyučujícím přejeme úspěšný školní rok 2022 – 2023.

Zachycení průběhu naleznete ve fotogalerii zde.

Fotogalerie