Školní fórum 2022

11. října 2022

Školní fórum

V úterý 11. října proběhlo v prostorách tanečního sálu při Základní škole v pořadí třetí diskuzní školní fórum pod názvem „Co chybí žákům v Červené Vodě“. Školního fóra se zúčastnilo třicet žáků z druhého stupně, kteří byli rozděleni do pěti skupinek po šesti žácích. Z třiceti žáků bylo přítomno všech 14 zvolených členů za Žákovský parlament. Hlavním moderátorem a mentorem celé akce byl a naše pozvání přijal pan Mgr. Petr Hermann, předseda Národní sítě Zdravých měst v ČR a jeho asistenti Školního fóra byli učitelé druhého stupně Mgr. Miroslav Beran a Mgr. Radim Válek. Za obec se fóra zúčastnil starosta Červené Vody pan Ing. Petr Mareš, Ph.D. Zástupcem školy byl ředitel Mgr. Luděk Bílý.

Školní fórum bylo rozděleno na tři základní bloky. V prvním bloku se řešily návrhy na vylepšení ve škole. Žáci u stolů sepisovali na flipchartové papíry do dvou sloupců, co se jim ve škole líbí a naopak, co by ve škole chtěli zlepšit. Poté následovala prezentace výsledků a následné zhodnocení.

Druhý blok se nesl ve znamení relaxační části v podobě vědomostního kvízu o škole a obci. Každý kvíz obsahoval 10 otázek a nejlepší skupina byla odměněna hodnotnými cenami.

Poslední blok řešil náměty na zlepšení obce. Žáci opět u stolů sepisovali na flipchartové papíry do dvou sloupců, co se jim v obci líbí a naopak, co by v obci chtěli zlepšit. Poté následovala prezentace výsledků a následné zhodnocení.

Na závěr Školního fóra došlo k zhodnocení a shrnutí celé akce, proběhlo vyjádření žáků, zástupců obce a školy.

Konečné výsledky ze Školního fóra budou prezentovány v rámci Veřejného diskuzního fóra, které proběhne v listopadu v sále SDH v Červené Vodě.

Školní fórum se bude každoročně opakovat, na dalším fóru dostanou žáci zpětnou vazbu, co se za rok s jejich podněty stalo a jak byly řešeny.

Všem zúčastněným a aktivně se podílejícím žákům děkujeme za účast a již nyní se těšíme na příští Školní fórum.

Mgr. Radim Válek