Tajemství Macochy

12. června 2024

Je úterý - 4.6.2024 - sedm hodin ráno a od ZŠ v Červené Vodě odjíždí autobus plný žáků (3.A, 3.B, 5.A). Všichni se těší na průzkum části CHKO Moravský kras.
V 9:30 hod. zastavujeme u Skalního mlýna a jelikož nám počasí přeje, vydáváme se pěšky před bránu Punkevní jeskyně. Tady utrácíme penízky za suvenýry, kterými po návratu obšťastníme své rodinné příslušníky. Blíží se 11. hodina a rozhlas vyzývá ZŠ Červená Voda k prohlídce. Dětem „padají brady“ úžasem nad krásou krápníků, jejichž tvary často připomínají známé jevy. A tu se najednou ocitáme na dně propasti Macocha. Kolem nás krajina zvedající se strmě do výšky, jezírko, něžná hudba a my se zaposloucháváme do tajemné pověsti. Úžasné!
Průvodkyně se s námi loučí slovy: „Kdo se nebojí, jde na lodičku, kdo se bojí, jde taky.“ Pravda je, že v mnohých „malá dušička“ byla a neskrývali své obavy, ale všichni se na plavbu po říčce Punkvě nakonec vydali. (my na 3. lodičce jsme se celou cestu prosmáli vtipným komentářům našeho „kormidelníka“)
Další část dnešního putování směřuje na Dolní můstek a následně Horní můstek, abychom se na tu nádheru podívali i shora. Teprve tady se nám „tají dech“ – tady jsme splnili náš cíl.
Celý den rychle ubíhá. Cestou zpět ještě dojídáme maminkami pečlivě připravené svačinky a najednou je podvečer a autobus se s námi vrací zpět ke škole. Jsme sice trochu unaveni, ale obohaceni o skvělé zážitky, o kterých se nám leckterým bude i zdát. Kam že to vyrazíme příště?
za žáky a žákyně 3.A, 3.B, 5.A i jejich pedagogický doprovod
Mgr. Hana Moravcov