Toulovcovy maštale

17. června 2024

 Žáci sedmé třídy začali svůj výlet návštěvou pana Jiráska, Smetany a paní Němcové v Litomyšli. Poté si u Proseče prošli úkryty loupeživého rytíře Toulovce. Třetí den vystoupali na rozhlednu Andrův chlum a dojeli zdraví a spokojení domů. Děkujeme TICToulovcovymaštale za zajištění ubytování všechny rady.