Za vodou s 5.A

17. dubna 2024

 Den s vodou a na vodě si užívali vodáci z 5.A.

Vše začalo přípravou velkého volného prostoru. Lavice zmizely , úkoly byly rozdány
a zábava mohla začít. Nejprve jsme si rozdělili hranice ČR, každá skupinka tvořila část. Vznikla téměř dokonalá kopie mapy naší republiky .Tu jsme potřebovali, aby jsme správně umístili toky našich řek. Pomohlo nám, když jsme si označili města, kterými řeky protékají, ve kterých se potkávají. Nakonec přišly na řadu vodní nádrže, přehrady, rybníky, jezera. Když bylo dílo dokonáno, každý se mohl po ČR toulat, vyplout po řece a podle skutečných map poopravit nepřesnosti. Dopoledne nám uteklo jako voda a jak jsme byli do své práce ponořeni, ani jsme si neuvědomili, že jsme dokázali spolupracovat téměř celé 4 hodiny. Společně jsme se i zamýšleli nad tím, jak je voda důležitá, že ji nemůžeme brát jako samozřejmost, že by se měla chránit a nemělo by se s ní plýtvat.


Vodáckým pozdravem AHOJ se s Vámi loučí žáci 5.A.