Druháci na Křížové hoře

30. června 2020

V posledních školních týdnech jsme podnikli dvě vycházky na Křížovou horu.

Poprvé jsme 17. 6. cestou kolem kostela, hřbitova a po statkové cestě pozorovali stromy a keře. Snažili jsme se všechny správně pojmenovat, četli jsme si informace a pozorovali okolí. Na vyhlídkovém místě pod kopcem jsme posbírali velkou tašku odpadků, které tam zanechali neukáznění výletníci. Po náročném výstupu po kamínkové cestě jsme si na vrcholu odpočinuli, opekli špekáčky a vystoupali na rozhlednu. Před cestou zpět jsme pečlivě uhasili oheň a uklidili po sobě. Vycházka se všem moc líbila a hned jsme si naplánovali ještě jednu.

Druhá vycházka proběhla 23. 6. Rozdělili jsme se na dvě party. První spolu s paní učitelkou vyrazila napřed. Cestou zanechávala šipky a značky, podle kterých druhá skupina spolu s paní asistentkou hledala a plnila úkoly. Na vrcholu kopce se obě skupiny setkaly. Tentokrát jsme měli všichni stejnou svačinku. Od maminky spolužáka jsme dostali darem velký pytel špekáčků. Všem moc chutnaly. Děti se shodly na tom, že opečený špekáček je rozhodně lepší než ten na grilu– a to i když třeba někdy spadne z klacku. Na zpáteční cestu jsme vyrazili v opačném pořadí. Skupina s paní asistentkou značila cestu a druhá skupina je sledovala podle šipek a plnila úkoly. U školy jsme se všichni setkali. Paní kuchařky z nás velkou radost neměly, moc jsme neobědvali, to ty skvělé špekáčky!

 

foto                                                                         Za druháky napsala Mgr. L. Stejskalová