Evvo 2009/2010

 • Pokračujeme v realizaci projektu „Cesta za odpadem“ aktivitami:
 • Třídenní pobyt v SDA Kostelecké Horky (aktivity z nabídky Člověk a jeho svět na venkově pro 25 žáků, 2 učitele – září 2009)
 • Soutěž ve sběru papíru (soutěží jednotlivci i třídní kolektivy – září
 • Soutěž ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů (3x týdně mimo výuku - říjen, listopad 2009) – 3. ročník soutěže škol v rámci ČR „Ukliďme si svět!“
 • Exkurze v závodě na recyklaci plastů Transform Lázně Bohdaneč (listopad 2009 - 5. a 6. třída)
 • Otevření dílny environmentální výchovy v MŠ Červená Voda (4. 12. 2009)
 • Věcné vyhodnocení projektu „Cesta za odpadem“
 • Podruhé vyhráváme zájezd od společnosti Elektrowin za 1. a 3. místo v 2. ročníku projektu „Ukliďme si svět!“, tentokrát na rafty a lanový park v Olomouci. (10. 9. 2010 – 30 žáků, 2 pedagogové)
 • Ocenění žáků naší školy starostou Červené Vody M. Švestkou za 1. a 3. místo v 2. ročníku „Ukliďme si svět!“ (16. 11. 2009)
 • Tonda obal na cestách - pojízdná výstava s besedou o třídění a recyklaci odpadů (10. 12. 2009 - 1. i 2. stupeň)
 • Přihlašujeme naši školu do projektu „Recyklohraní“ – rozšiřujeme sběr elektrozařízení, nově zavádíme sběr baterií a akumulátorů (prosinec 2009)
 • Vánoční zájezd na Třebechovické betlémy a výstavu vánočních ozdob v Hradci Králové (15. 12. 2009 – 1. a 3. třída)
 • Pedagogové školy pořádají sbírku na „adopci“ panenky v rámci projektu „Panenka“ Dětského fondu UNICEF (adopcí uhrazeno očkování proti smrtelným chorobám pro jedno dítě)
 • Ekologicko - výchovný program ve ŠD realizuje Společnost pro zvířata (Dita Michaličková), a ČSOP (Martin Hoško). Program je zaměřen na podmínky chovu hospodářských zvířat, poznávání stromů a zvířat
 • v naší přírodě, ochutnávku zdravé výživy a výrobu svíček. (15. 1. 2010 - žáci 1. stupně)
 • Ke krmelci pro lesní zvěř neseme zbytky chleba a jablka (18. 1. 2010 – 1. A, 1. B)
 • Koordinátor EVVO ukončil specializační studium a získal certifikát (3. 2. 2010)
 • 16. 4. 2010 realizujeme v budově školy Prodejní výstavu kreseb žákyň 9. třídy a výtvarných výrobků mladších žáků – získané finanční prostředky věnujeme na úhradu očkování pro 3 děti v rámci projektu „Panenka“ Dětského fondu UNICEF (výstavy se zúčastnilo kolem 40 - ti návštěvníků, ze stovky exponátů prodáno 76 prací) článek, video
 • 28. 4. 2010 se naše škola zapojuje do celosvětové kampaně „Ukliďme svět!“, organizovanou v ČR Českým svazem ochránců přírody (kromě úklidu kolem školy jsme v centru obce nasbírali 10 pytlů odpadků) článek, foto
 • Keramická dílna – v květnu modelují Ekoláci pod vedením paní Habartové hrníčky, tužkovníky a vázičky z keramické hlíny, v červnu dokončují v keramické dílně výzdobu
 • Vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže „Ukliďme si svět!“ v Praze a předání odměny za 1. místo v absolutním množství (11. 6. 2009 – Mgr. Eva Veselá, Lucie Müllerová, Sandra Lichoňová, Monika Červenková, Věra Urbanová, Petra Nováková - 9. třída)
 • Ekoláci v červnu dokončují výtvarné zpracování Ekodevatera (práce na projektu probíhaly od ledna do června)
 • V poznávání přírodnin soutěží 21. 6. 2010 14 žáků ze 3. až 5. ročníku (připravila Mgr. H. Stolariková). Přední místa obsadili: 1. Kamila Tahalová (5. ročník), 2. Kristýna Pinkasová (5. ročník), 3. Tereza Víchová (3. ročník)
 • Nejlepší sběrači v 3. ročníku projektu „Ukliďme si svět!“ byli odměněni na společném shromáždění školy dne 23. 6. 2010. Pro 30 žáků je na září připraven jednodenní zájezd, další žáci získali drobné dárky od společnosti Elektrowin.
 • Žáci 4. ročníku se seznamují s recyklací odpadů ve firmě KOVOSTEEL ve Starém Městě u Uherského Hradiště (doprovod: Mgr. L. Moravcová a Mgr. M. Kordasová)
 • Den s Lesy České republiky – představení lesní pedagogiky dne 25. 6. 2010 pro žáky 4., 5. a 6. ročníku se uskutečnilo v okolí chaty Wolfka u sv. Trojice. Děti absolvovaly ve dvojicích trasu, na které byly připraveny sportovně naučné úkoly s využitím lesního prostředí. Za splnění úkolů získal každý účastník v cíli drobnou odměnu. Kromě soutěží byly připraveny i další aktivity: výroba ptačí budky, seznámení s výrem a rarohem, dráha zručnosti a postřehu, ukázky loveckých zbraní, střelba ze vzduchovky, hra na lovecký roh atd.