Evvo 2010/2011

 • Přihlásili jsme školu do pokusu o světový rekord – společně s jinými školami v ČR vytvořit z odpadového materiálu největší galerii znaků obcí a měst. Znak Červené Vody je vytvořen z víček od PET lahví. Autory jsou Ekoláci.
 • V pondělí 27. září bylo 30 žáků naší školy na zájezdě v Praze. Zájezd jsme získali jako odměnu za 1. místo mezi školami v ČR ve 3. ročníku soutěže „Ukliďme si svět!“ ve sběru elektrospotřebičů (odevzdali jsme 11 490 kg). Absolvovali jsme exkurzi v Pražských službách, prohlídku České televize a návštěvu aquaparku.
 • článek 1, článek 2, foto
 • Pokračujeme ve sběru elektrospotřebičů již ve 4. ročníku projektu společnosti Elektrowin „Ukliďme si svět!“. Podzimní sběr probíhá v budově školy od poloviny září do konce října vždy v pondělí, středu a pátek ráno od 7:30 do 7:55 hodin.
 • V říjnu proběhla již tradičně soutěž ve sběru papíru mezi třídami 1. i 2. stupně
 • Na 1. stupni zvítězila 4. třída, na 2. stupni 6. třída.
 • Na 10. konferenci EVVO Pardubického kraje byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku soutěže Zelený ParDoubek 2010.
 • Článek ZP 2010 pořadí škola ZP 2010 pořadí žáci Certifikáty Video 5 – Co by řekly spotřebiče?
 • Do výtvarné a fotografické soutěže „Pomáháme přírodě“, kterou vyhlásil Pardubický kraj na téma „Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje“zasílají 4 žáci 1. stupně výtvarné práce a 1 žák 2. stupně koláž z fotografií:
  • Eva Knápková, 2. třída – Zdravý kraj
  • Karolína Pokorná, 4. třída – Ukliďme les
  • Viktorie Hegerová, 4. třída – V přírodě, kde chci žít
  • Vladěna Hošková, 4. třída – Můj les
  • Bára Víchová, 7. třída – Procházka Šanovem
 • Ekoláci plní první úkol do Recyklohraní – povídka na téma: Příběhy našich dědečků a babiček (autor povídky je Josef Koutný, 9. třída) - říjen
 • Ekoláci dokončili koncem října výrobu znaku Červené Vody. Znak je vytvořen z víček od PET lahví, název obce ze zbytků přívodního kabele, jako podklad jsme použili dřevěnou desku o rozměrech 1 x 1,25 m. Znak je umístěn ve vstupní chodbě naší školy.
 • Odkaz na web: www.znakymestaobci.cz
 • Zpráva o účasti naší ZŠ do pokusu o světový rekord je zaslána do tisku: Červenovodský zpravodaj, Králicko, Orlický deník, Učitelské noviny: Tisková zpráva
 • Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP uspořádala koncem listopadu v naší škole za finanční podpory Pardubického kraje Ekoden. Program s ekologickou tématikou byl určen žákům 1. 2. stupně. Článek, foto
 • Ekoláci plní v listopadu druhý úkol do Recyklohraní: matematicko – fyzikální úkol „Sešlápni, ušetříš!“
 • Ekoláci zasílají v listopadu do projektu „Ukliďme si svět“ k první doprovodné soutěži „Pošli foto“ fotodokumentaci, jak u nás ve školeprobíhá sběr vysloužilých elektrospotřebičů.
 • V pátek 3. 12. se ve školní tělocvičně sešli všichni žáci školy na poutavé přednášce spojené s letovou produkcí dravých ptáků. SEIFEROS cz o.p.s. připravila program s představením více než třiceti druhů dravých ptáků žijících v České republice. Zajímavý výklad o životě každého druhu byl doplněn o ukázky letu a motivující přezkoušení posluchačů, kdy nejlepší byli odměněni drobnými dárky. Největším zážitkem pro všechny přítomné byl přílet dravce na ruku odměněných žáků. Ostatní měli příležitost pohladit si alespoň naši největší sovu, výra velkého. Foto
 • V prosinci zasílají Ekoláci do druhé doprovodné soutěže projektu „Ukliďme si svět!“ básničku. Text básně
 • Třetího soutěžního úkolu do Recyklohraní se v prosinci ujímají šikovní čtvrťáci.Na melodii koledy Nesem vám noviny nacvičili vánoční koledu o odběru zářivek s vlastním hudebním doprovodem a natočili soutěžní video.Text koledy video 6
 • Náš znak Červené Vody, který jsme vyrobili z odpadového materiálu v říjnu 2010, je
 • ve dnech 13. 1. – 16. 1. 2011 na výstavě GO - Regiontour 2011 na brněnském Výstavišti.
  • Vyrobeno bylo 1025 znaků obcí a měst po celé ČR. Tento světový rekord bude zapsán do České knihy rekordů. Máme radost, že v ní bude i jméno naší obce.
  • Tisková zpráva.
 • Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) – ve čtvrtek 13. 1. 2011 se sešli zástupci veřejnosti, rodičů i zaměstnanců školy v budově školy na první plánovací schůzce k programu ŠUŽ. Koordinátor EVVO seznámil přítomné účastníky se smyslem a cílem programu ŠUŽ. Výsledkem setkání je zásobník projektů, které přispějí k udržitelnému rozvoji obce. Plánování a postupná realizace místních projektů, které vycházejí zejména z praktických potřeb školy a jejího okolí, je příležitostí ke spolupráci žáků, pedagogů, rodičů a veřejnosti v Červené Vodě.(více na: http://www.nadacepartnerstvi.cz/skola/poslani)
 • Dny zdravé výživy pro všechny školáky od první po devátou třídu uspořádala ve dnech
 • 25. 1. a 26. 1. 2011 Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP s podporou Nadačního fondu Albert. Velmi zajímavou přednášku nejen o stravování, ale o zdravém životním stylu doplnila bohatá ochutnávka zdravých potravin, biopotravin a nápojů společně se spoustou informací o kvalitní stravě či potravinách chemicky upravovaných. Vyznat se ve značkách a symbolech na obalech potravinářských výrobků není snadné, ale ti co naslouchali informacím a radám, budou nad svým nákupem určitě více přemýšlet. Žáci 1. stupně si navíc zasoutěžili v pohybových hrách s ovocem a zeleninou. Plakát 1
 • Pro rodiče školáků a další zájemce z řad veřejnosti se konala v úterý 25. 1. 2011 odpolední beseda s ochutnávkou potravin a jídel podle zásad zdravé výživy. Projekt Dny zdravé výživy, který realizovala také Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP, finančně podpořil Nadační fond Albert. Besedu vedly odbornice na zdravou výživu a zdravý životní styl: MVDr. Marcela Mathesová (Národní síť podpory zdraví) a Ing. Jana Lukešová (Bazalka, Hradec Králové). Plakát 2
 • Úkolem třetí doprovodné soutěže „Ukliďme si svět“ je vyrobit z odpadového materiálu maketu vysloužilého elektrospotřebiče. Ekolákům z 8. A, kteří vyrábějí sekačku, vydatně pomáhají všichni čtvrťáci a páťáci. Pod jejich šikovnýma rukama vzniká celý sběrný dvůr.
 • Splnění čtvrté doprovodné soutěže „Ukliďme si svět“ se ujímají žáci 9. třídy. Jejich úkolem je napsat zajímavý příběh, který se jim přihodil s některým elektrospotřebičem. Nejlepší práce odesíláme do celostátní soutěže.
 • Koordinátor EVVO absolvuje v únoru dva vzdělávací semináře. Prvním je Škola pro udržitelný život (ŠUŽ), který pořádá Nadace Partnerství. Absolvování tohoto semináře umožní naší škole zapojit se na dobu tří let do sítě ŠUŽ a poskytuje příležitost získat finanční podporu na některý z projektů v rámci environmentální výchovy. Účast na druhém semináři Ekopolis, který organizuje společnost Scio, je podmínkou pro získání ojedinělé učební pomůcky pro žáky 2. stupně. Ekopolis přemýšlíme o městě je pomůcka, která hrou vede žáky k zamyšlení nad základními principy fungování určitého území – městečka, obce.
 • Ekoláci kreslí v únoru dva plakáty, které vybízejí ke sběru vybitých baterií a akumulátorů a poukazují na to, jak by to vypadalo, kdybychom vybité baterie odhazovali volně do přírody nebo odpadkových košů. Oba plakáty vyvěšují v centru obce na vývěsky – jednu školní druhou obecní. Vyvěšení plakátů na veřejném místě je podmínkou splnění dalšího soutěžního úkolu Recyklohraní.
 • Mimořádný úkol Recyklohraní: Nakreslete, namalujte nebo jinak vytvořte obrázek, který bychom mohli použít na titulní stranu časopisu Zpětný odběr. Téma obrázku – „Učíme se recyklovat naše elektronické kamarády.“ Výsledný návrh, který Ekoláci odesílají v březnu je výsledkem práce Robina Kuběnky z devítky a Míši Špárníkové ze sedmičky. Oběma děkujeme za spolupráci.
 • Pokračujeme ve sběru elektrospotřebičů již ve 4. ročníku projektu společnosti Elektrowin „Ukliďme si svět!“. Jarní sběr probíhá v budově školy od poloviny března do poloviny května vždy v pondělí, středu a pátek ráno od 7:30 do 7:55 hodin.
 • Naše škola obdržela v březnu Českou knihu rekordů 2010!

  Na podzim 2010 se Ekoláci ze ZŠ připojili k pokusu o světový rekord a pustili se do práce na tvorbě znaku Červené Vody z víček od PET lahví. Znaků obcí a měst po celé republice vzniklo více než 1000. Světový pokus byl úspěšný. V lednu 2011 na veletrhu GO a Regiontour v Brně byl znak vytvořený červenovodskými školáky vystaven. Tvůrci znaku jsou hrdí na to, že se jméno naší obce jejich přičiněním zapsalo natrvalo do České knihy rekordů. Její výtisk s certifikátem máme k nahlédnutí ve škole.

 • Stolní fotbal máme ve škole! Dobrá věc se podařila! Ekoláci nasbírali v projektu Recyklohraní 2587 bodů, za něž jsme získali vysněný stolní fotbálek. Po celý školní rok plnili spoustu úkolů, za které získávali bodové hodnocení. S plněním některých úkolů pomohli také čtvrťáci, páťáci a několik deváťaček. Díky panu školníkovi, který ho rychle složil, se první zápasy odehrály ještě před velikonočními prázdninami.
 • Poslední doprovodnou soutěží projektu „Ukliďme si svět“ je natočit film na téma Zpětný odběr elektrozařízení. Ekoláci natáčí film „Návrat“ v pátek 29. 4. 2011 po předchozích náročných přípravách. Video 7 Návrat
 • Poslední úkol do Recyklohraní v květnu je znalostní test na téma Recyklace papíru. Na správných odpovědích se podílejí všichni Ekoláci.
 • Jarní slavnost ve školním klubu. Školní klub pořádal dne 4. 5. 2011 malou jarní slavnost pro maminky žáků ŠK. Kromě kulturního programu si děti s maminkami také společně pohrály a ochutnaly zeleninové a ovocné salátky, které samy pro rodiče připravily. Společně strávené jarní odpoledne bylo příjemné. Ochutnávka salátů měla velký úspěch, takže děti vyzkoušené recepty na zdravou výživu maminkám rozdávaly. Společně strávené jarní odpoledne bylo příjemné. Žáci školního klubu společně se svou vychovatelkou se těší na příští setkání, třeba s tatínky? Proč ne!
 • Nezisková společnost ASEKOL vystavila naší škole Environmentální vyúčtování za rok 2010. Díky projektu Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí v roce 2010 řadu surovin.Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 24 televizí a 14 monitorů. Tím jsme uspořili 6 kWh elektřiny, 112 litrů ropy 28 474 litrů vody a 256 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1 tunu oxidu uhličitého a produkci nebezpečných odpadů o 6 tun.
 • Jarní úklid „za školou“. A tak jako každý rok v tuto dobu se holky a kluci ze základky se svými učiteli pustili do jarního úklidu nejen kolem školy, ale i v centru obce. Za pouhé dvě hodiny práce se podařilo necelé stovce pracantů nasbírat 9 pytlů odpadků u školy, v ulicích od nádraží, kolem paneláků, k hřišti a kolem kostela. ZŠ Červená Voda se tak ve středu 11. 5. 2011 připojila v rámci Dne země k celosvětové kampani „Ukliďme svět!“, kterou v České republice organizuje Český svaz ochránců přírody.
 • V květnu proběhla již tradičně podruhé v tomto školním roce soutěž ve sběru papíru mezi třídami 1. i 2. Stupně. Na 1. stupni zvítězila letos již podruhé 4. třída, na 2. stupni 8. A. Podařilo se odevzdat k recyklaci neuvěřitelných 9 300 kg starého papíru!
 • Konečně jsme se dočkali výherní zájezdu do DraXmooru a Westernového městečka Šiklův Mlýn! Ve středu 25. 5. 2011 se malá skupinka bývalých i současných Ekoláků zúčastnila jednodenního zájezdu do strašidelného zámku DraXmoor v Dolní Rožínce a westernového městečka Šiklův Mlýn. Zájezd se uskutečnil za odměnu v soutěži Zelený ParDoubek 2010, v níž jsme se svým filmem obsadili v žákovské části soutěže 2. místo v kraji. Článek, foto
 • Žáci a učitelé naší školy uspořádali v pátek 27. 5. 2011 v pořadí 2. prodejní výstavu výtvarných prací s názvem PANENKA. V nabídce kromě výtvarných prácí žáků 2. stupně byly výrobky Klubu maminek Dráček, žáků školního klubu, výtvarné práce pana Jaroslava Bureše a soubor výtvarných prací Lucie Liepoldové, žákyně 9. třídy. Prodala se polovina vystavených prací. Výtěžek z prodeje ve výši 3200 Kč věnujeme Dětskému fondu UNICEF při OSN na očkování dětí z rozvojových zemí proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám. Zakoupením panenek zachrání žáci naší školy pět dětských životů. Naše Galerie panenek ve vstupní chodbě budovy se tak rozroste o 5 nových příspěvků. Video 8 Panenka
 • Naši školáci ze 3. až 9. třídy na celostátní setkání vítězných škol ve 4. ročníku projektu společnosti ELEKTROWIN a.s. nechyběli! Již počtvrté se nám podařilo v konkurenci 700 škol obsadit jednu z vítězných příček. V kategorii absolutní množství odevzdaných elektrospotřebičů (8 140 kg) jsme získali třetí místo. První dvě místa obsadili naši každoroční rivalové – ZŠ Křivoklát a ZŠ Dašice. Oběma školám gratulujeme! Společně s dalšími třemi školami, oceněnými v kategorii množství na jednoho žáka, jsme prožili den plný zážitků v prostředí westernového městečka Šiklův Mlýn. Po slavnostním vyhlášení výsledků s předáním dárků a výborném obědě nás čekalo představení „ Přepadení banky“ a spousta her a soutěží. Vyzkoušeli jsme si např. jízdu na koni, střelbu z luku, krocení býka, projeli se vláčkem, soutěžili v hudebních hádankách a tancování. Všichni účastníci byli odměněni za své výkony drobnými dárky, do školy jsme přivezli certifikát a jako dárek navigační systém. Naše poděkování patří všem, kteří k našemu úspěchu přispěli a podporovali nás, samozřejmě i společnosti ELEKTROWIN a.s. za všechny odměny a výbornou spolupráci. foto
 • Po zakoupení 5 nových příspěvků v červnu 2011 má Galerie panenek v naší ZŠ 10 panenek (10 zachráněných dětských životů) – projekt UNICEF, dětského fondu OSN.
 • 24. června do naší školy přišla od manažerky projektu Recyklohraní gratulace a poděkování:
  • V projektu Recyklohraní se vaše škola v letošním školním roce úspěšně zúčastnila (a úspěšně splnila) všechny vyhlášené úkoly a rovněž odevzdala k recyklaci použité baterie i vysloužilé drobné elektrozařízení. Tím se zařadila mezi 100 neaktivnějších škol!

   Za vaši snahu bychom vás rádi odměnili a prostřednictvím České pošty vám zasíláme diplom spolu s dárky. Věříme, že k vám dorazí v pořádku a že vás potěší.

   Rovněž získáváte jako bonus 1000 bodů k nákupu odměn z našeho katalogu!“