Evvo 2011/2012

 • Ve školním roce 2011/2012 realizují žáci a učitelé naší školy projekt Školy v proměnách času. Finanční podporu našemu projektu ve výši 45 000 Kč poskytly Nadace Partnerství a Partnerství o.p.s. (více na www.skolaprozivot.cz).
 • Informace o plánu projektu, jeho realizaci, výstupech a fotodokumentaci jsou na webových stránkách naší školy průběžně ukládány v sekci Ekologická výchova, Školy v proměnách času.
 • Škola poskytla zázemí pro denní tábor Týden o přírodě a zvířatech, který se konal v druhém červencovém týdnu pro děti z Králík a Červené Vody. Děti si vyzkoušeli pečovat o poníka, navštívily chované kozy a koně, tvořili keramické výrobky, opékali na ohni, zpívaly s kytarou, hledaly ukryté poklady na Křížové hoře, střílely z luku, učily se základy lakrosu a hráli Woopalo.
 • Denní tábor organizačně zajistila a vedla Ing. Dita Michaličková, Ekocentrum z. o. ČSOP Společnost pro zvířata, Červená Voda
 • Výuka vlastivědy pro páťáčky se konala 26. 9. v terénu. Cestou na Křížovou horu pozorovali okolní přírodu a připomněli si zásady chování v přírodě. V cíli cesty byli odměněni jedinečným výhledem z rozhledny. Všichni splnili zeměpisný úkol: zakreslit jednoduchý plánek viditelné části krajiny a orientovat se v krajině za pomoci topografické mapy a busoly. FOTO
 • Pokračujeme ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů již v 5. ročníku projektu „Ukliďme si svět!“, který pro všechny mateřské, základní a střední školy v ČR pořádá společnost ELEKTROWIN a.s.
 • Nádherné podzimní počasí přivítalo žáčky 2. třídy, 3. A, 3. B a 4. třídy ve dvou říjnových dnech v Arboretu Bílá Lhota, které je součástí Vlastivědného muzea v Olomouci. Školáci tak prožili hodiny Prvouky a Přírodovědy v barevné kompozici podzimní přírody.
 • Ekoláci vymýšlejí a vyrábí hru na téma zpětný odběr elektrozařízení. Tento úkol je námětem první mezisoutěže 5. Ročníku „Ukliďme si svět!“ Ke splnění úkolu pomohli žáci 3. A, kteří ochotně a hlavně rychle polepili hromadu PET lahví novinovým papírem. Obrázky elektrospotřebičů navrhla a nakreslila Natálka Kruttová.
 • V úterý 25. října prožili ve škole děti společně se svými rodiči ODPOLEDNE S PANEM PODZIMEM. Vychovatelky školní družiny a školního klubu připravily pro své žáky 1. stupně a jejich rodiče spoustu aktivit motivovaných podzimním obdobím: hry s přírodními materiály, práce s přírodninami pro podzimní dekoraci, přípravu bramboráků, pohybové hry.
 • Začátkem listopadu si Ekoláci sami vyzkoušeli hru, kterou vymysleli do soutěže vyhlášené společností ELEKTROWIN. Hru nazvali ČLOVĚČE, UKLIĎ SI! Mezi sebou soutěžily dva týmy, bílý a černý. Vítězem se stal bílý tým, podařilo se mu dříve odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče z Domácnosti na sběrné místo v Prodejně elektro. Jako poděkování za pomoc s výrobou pomůcek do hry si za pomoci Ekoláků zahráli hru i žáci 3. A.
 • RECYKLAČNÍ HLÍDKA přijela do naší školy ve čtvrtek 24. listopadu s projektem, jehož cílem je přiblížit dětem srozumitelnou, zábavnou a hravou formou nezbytnost recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Pro žáky 5. až 8. třídy byly v tělocvičně připraveny týmové soutěže a hry, členové vítězného týmu byli odměněni pěknými dárky. Všichni si s chutí zasoutěžili, připravený program pobavil malé i velké. V roli odborné poroty se představil učitelský sbor. Ve druhé části programu si mohli všichni vyzkoušet – za asistence Recyklační hlídky - exponáty libereckého IQ parku.
 • RECYKLAČNÍ HLÍDKA je další z programů, které pro školy připravil kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. v rámci projektu „Ukliďme si svět!“. Foto
 • V pondělí 19. 12. přijela dvojice chovatelů z teracentra v Dolní Čermné do naší školy s výstavou plazů. Zajímavé bylo vyprávění o stavbě těla a chování nejedovatých hadů a ještěrů. Každý zájemce si mohl plaza vzít do rukou a pohladit. K největším exponátům patřila krajta královská, mládě anakondy žluté a hroznýš královský, k těm menším užovka korálovka sedlatá a užovka červená. Kromě hadů jsme se mohli osobně seznámit se suchozemskou želvou čtyřprstou, chameleonem jemenským, agamou vousatou nebo gekončíkem nočním. Setkání s plazy bylo pro mnohé nevšedním zážitkem.
 • Druhý úkol RECYKLOHRANÍ je Křížovka. Na vyluštění tajenky se v lednu podíleli všichni Ekoláci z 5. třídy, fotografie pořídily Bára Kalinová a Darča Jánešová.
 • V lednu odevzdávají Ekoláci splněný druhý mezisoutěžní úkol - návrh maskota projektu Ukliďme si svět! Na splnění úkolu se podíleli nejvíce žáci 5. třídy a 8. třídy, své návrhy kreslili v hodinách výtvarné výchovy. Ekoláci měli těžký úkol – vybrat nejlepší obrázek mezi třinácti návrhy. Nejvíce hlasů získal obrázek, jehož autorem je Bára Víchová z 8. třídy. Pro maskota jsme vybrali jméno ELWIN a splněný úkol odeslali do Prahy.
 • 18. ledna se konala v Pardubicích tisková konference Pardubického kraje, které se zúčastnil Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov a Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel ELEKTROWIN a.s. Pozváni byli zástupci čtyř škol Pardubického kraje, aby převzali ocenění a odměnu za nejlepší výsledky v projektu Ukliďme si svět! ve zpětném odběru vysloužilých elektrozařízení ve školním roce 2010/2011. Za naši školu převzali ocenění Mgr. Eva Veselá, Bára Kalinová a Darina Jánešová z 9. A. za 2. místo v PK v absolutním množství.
 • Do třetí mezisoutěže v 5. ročníku projektu Ukliďme si svět! Ekoláci zasílají námět na zadání soutěžního úkolu. Začínáme vyprávět příběh o elektrospotřebičích, který končí zápletkou. Úkolem soutěžících škol je příběh dovyprávět s použitím zadaných slov.
 • Od 19. března Ekoláci zahajují sběr vysloužilých elektrospotřebičů již v 5. ročníku soutěže UKLIĎME SI SVĚT!. Sběr probíhá přibližně do poloviny května.
 • Projekt Pět týdnů zdravého životního stylu v ZŠ a MŠ Červená Voda – s Albertem pro zdraví připravila pro žáky, jejich rodiče a zaměstnance školy Společnost pro zvířata – zo ČSOP ve dnech 5. 3. – 13. 4. 2012. Projekt finančně podpořil nadační fond Albert. Součástí projektu byly:
  • besedy s odborníky o zdravém životním stylu a výživě, o návykových látkách, bulimii a anorexii
  • dvě odpoledne se cvičitelkou zumby (i pro veřejnost)
  • dny alternativního vaření a pokrmů ve školní jídelně – zeleninový bar, obědy podle zdravé výživy
  • odpolední beseda s odborníkem a ochutnávka zdravé výživy (i pro veřejnost)
  • interaktivní program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ – hry Zdravé Pětky
  • divadelní představení pro MŠ a 1. stupeň „Zelenina s ovocem dají páku nemocem“
  • příprava zdravých svačinek pro všechny třídy ZŠ foto
 • 14. května jsme ukončili jarní sběr elektrospotřebičů v 5. ročníku projektu UKLIĎME SI SVĚT! Z celé školy přineslo vysloužilé elektrospotřebiče 86 žáků, vybrali jsme přes 900 kusů od mobilů až po mrazničky. S podzimním sběrem je celkový počet vybraných elektrospotřebičů téměř 1500 ks. Všem sběračům patří poděkování a pochvala za snahu a Ekolákům za práci při organizaci soutěže.
 • Do čtvrté soutěže UKLIĎME SI SVĚT! nacvičila děvčata recyklační taneček. Tanečnic bylo pět: Míša Filková (9. A), Bára Víchová (8. tř.), Týna Hečková (7. tř), Monika Csaszárová a Hanka Wawrzyczková (6. tř.). V černo-žluto-zeleném oděvu tančily podle vlastní choreografie s varnými konvicemi. Soutěžní videozáznam jsme odeslali začátkem května do Prahy.
 • V projektu RECYKLOHRANÍ odevzdáváme na jaře v osmi 8 krabicích přibližně 180 kg baterií.
 • Zástupce společnosti ELEKTROWIN předala 15. 5. naší škole ocenění za dlouholetou spolupráci a jako dárek nůžkový stan a DVD Recyklační hlídka s videonahrávkou pořízenou v naší škole dne 24. 11. 2011.
 • Ve čtvrtek 24. 5. 2012 proběhla na naší škole přírodovědná soutěž pro žáky 3. - 5. tříd a vlastivědná pro 4. - 5. třídu. Poznat podle skutečných vzorků několik druhů rostlin, určit jejich rodové i druhové jméno a totéž u obrázků některých živočichů, byl úkol pro účastníky přírodovědné soutěže. Ve vlastivědné soutěži zápolili žáčci v poznávání našich měst, ve znalosti starší historie naší země a také orientaci na mapě Přírodovědné soutěže se zúčastnilo 20, vlastivědné 17 žáků, někteří z nich zkusili své štěstí v obou soutěžích.
 • Tvořivé odpoledne v lese. V úterý 19. června se pro žáky 5. třídy konalo odpolední vyučování v lese. Dvě vyučovací hodiny stačily páťáčkům k vybudování různorodých přístřešků z přírodních materiálů. Kromě přístřešků vznikla i zahrádka, most přes potok a dokonce lesní skřítek. Všichni si tvořivou práci užili do poslední minuty.
 • Den s Lesy ČR. V pátek 22. 6. 2012 se žáci 3. až 5. třídy naší školy zúčastnili akce Lesů ČR u kostelíku Svaté Trojice. Žáčci si mohli zastřílet ze vzduchovky, podívat se, jak lze pomocí motorové pily vyřezat z kmene sochu. Mohli navštívit stanoviště se sokolníkem, včelařem, geologem. Děti velmi zaujala ukázka výcviku policejních psů a ukázka chycení nebezpečné osoby pomocí cvičeného psa. Na vlastní stezce si děti ověřovaly svoje vědomosti o lese a přírodě vůbec, poznávaly stromy, ryby, zvířata, odhadovaly délku, zkoušely svůj hmat. Na konci byly odměněny drobnými cenami.
 • Celostátní setkání vítězných škol v 5. ročníku projektu Ukliďme si svět! se konalo v úterý 26. června v Tvrzi Hummer u Prahy a naše škola na něm nechyběla. 10 377 kg vybraných elektrospotřebičů znamená pro nás 2. místo v absolutním množství. Vyhlášení výsledků a předání odměny škole se zúčastnilo 30 žáků od 3. po 9. třídu. Pro všechny malé i velké účastníky byl připraven celodenní program plný zábavy, soutěží i sportovních aktivit.
 • Na celoškolním setkání ve čtvrtek 28. 6. jsme vyhlásili a odměnili všechny žáky, kteří přispěli k našemu 2. místu v absolutním množství v 5. ročníku projektu „Ukliďme si svět!“.Drobné odměny získalo 56 žáků od 1. do 9. třídy. Rozbalili jsme si také odměnu od společnosti ELEKTROWIN a. s. (sluchátka a promítací plátno).