EVVO 2012/2013

Ocenění za sběr vysloužilého elektrozařízení

Na samém konci školního roku se sešly třídy 1. stupně a aktivní žáci 2. stupně na vyhlášení nejlepších sběračů vysloužilého elektrozařízení. 25 žáků bylo za svůj příspěvek k ochraně životního prostředí odměněno pěknými dárky, které pro naši školu získali za svojí celoroční činnost Ekoláci v projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Od teorie k praxi

Opatření na snížení ekologické stopy školy- výměna starých svítidel za úspornější ve dvou učebnách se začalo realizovat necelé dva týdny před koncem školního roku. Ruku k dílu přiložili sami žáci z devítky. Jejich úkolem bylo vystěhovat nábytek a pomůcky z obou učeben a připravit tak volné prostory pro práci odborné firmy. Výměna v jedné učebně trvala dva dny. FOTO

Deváťáci představili svůj projekt "Jak k lepšímu a levnějšímu"

Žáci 9. třídy představili v červnu panu řediteli návrh svého projektu zaměřeného na úsporu elektrické energie. Pan ředitel ocenil slovy práci všech, kteří se na projektu podíleli.

Výsadba stromků kolem Červenovodského potoka

Chladnější květnové počasí využili žáci 6. a 7. třídy k výsadbě stromků a keřů kolem Červenovodského potoka. Sazenice ve stáří tří a čtyř let, které dodaly Lesy ČR, zpevní oba břehy potoka pod naší školou. FOTO

Vitaminátor se vrací na planetu 5xD

Tento záhadný název skrýval interaktivní program pro podporu zdravé výživy a vyváženého životního stylu. Během dvou vyučovacích hodin provázel žáky 4. - 6. ročníku mimozemšťan jménem Vitaminátor, který ztroskotal na Zemi. Žáci mu museli poradit, jak správně nabrat sílu a vrátit se na domovskou planetu 5×D. Prostřednictvím „pokusů“ s potravinami zkoumali hlavní záludnosti pozemské výživy V krátkých scénkách z běžného života názorně předvedli každodenní rozhodování o jídle a pohybu. Všichni účastníci získali drobné odměny a informační brožurku pro rodiče „Výživa dětí“ s přehledným souhrnem nejdůležitějších zásad a řadou praktických tipů pro správný životní styl dětí. FOTO

Jarní sběr elektrospotřebičů

Do jarního sběru elektrospotřebičů se zapojilo 46 žáků naší školy. Díky společnému úsilí se podařilo odevzdat k recyklaci 16 bagů s 600 kusy malých spotřebičů.

Nejlepší jarní sběrači jsou:

 1. Eva Korálková (4. B) – 91 kusů
 2. Nikola Apačová (1. A) – 55 kusů
 3. Nikola Horníčková (5. tř.) – 37 kusů

Po sečtení výsledků podzimního a jarního sběru je konečné pořadí za školní ro 2012/2013:

 1. Cink Filip (1. B) – 151 kusů
 2. Korálková Eva.(4. B) – 145 kusů
 3. Apačová Nikola.(1. A).-.81 kusů

V tomto školním roce jsme odevzdali k recyklaci celkem 1 102 ks vysloužilých elektrospotřebičů. Do sběru se zapojilo 64 žáků.

V projektu SBÍREJ MOBILY jsme odevzdali k recyklaci 145 vysloužilých mobilů (12 kg).

Databáze dobré praxe

Projekt ŠKOLY V PROMĚNÁCH ČASU, realizovaný v programu Škola pro udržitelný život ve školním roce 2011 / 2012, byl zařazen do databáze dobré praxe (www.databaze.skolaprozivot.cz).

Hajamo ve finále soutěže "Zlaťáci v kuchyni"

V základním kole soutěže vybrala porota do semifinále také náš tým HAJAMO. Spolužáci z 2. stupně a 5. třídy naší školy vyslali kuchařinky ze sedmičky počtem 12 400 hlasů do českého finále, které se konalo 1. června v Praze. FOTO, ČLÁNEK

Tonda Obal

Po čtyřech letech zavítali začátkem května do naší školy mezi žáky 1. až 6. tříd dva lektoři s výukovým programem TONDA OBAL. Besedu o problematice třídění odpadů a jejich recyklaci doplnily krátké filmové exkurze a praktický úkol třídění různých druhů odpadů do jednotlivých nádob. Nejaktivnější žáci si odnesli kromě spousty praktických informací také drobné odměny. FOTO

Projekt ekostopa v 9. třídě

Poslední týdny školní docházky v naší škole hledají žáci 9. třídy odpověď na dvě otázky: Jak velká je ekostopa naší školy? a Jak její velikost můžeme sami ovlivnit? ČLÁNEK

Ekovlajka

Po celý měsíc duben pracovali Ekoláci nejprve na nápadu a pak na vlastní výrobě ekovlajky do soutěže RECYKLOHRANÍ. Návrh vlajky vypracovala Viki Hegerová a Natka Kruttová ze 6. třídy, s přípravou šablon vypomohli Ekoláci z 5. třídy. Na vlastní výrobě vlajky se s autorkami návrhu podílel i Jakub Krutta ze 7. třídy.

Zdravá pětka v naší škole

Dva dny se Zdravou Pětkou proběhly v naší škole 22. a 23. dubna pro žáky čtvrtých až sedmých tříd. Mladším dětem byl určen program Škola Zdravé Pětky, starším spolužákům připravil lektor Party se Zdravou Pětkou v cvičné kuchyňce. FOTO, ČLÁNEK

Velikonoční barvy

Žáci 1. až 6. třídy se svými třídními učiteli přivítali velikonoční svátky tradičním barvením. Na poslední dva březnové dny před jarními svátky společně „obarvili“ třídní kolektivy: jeden den načerveno a druhý nazeleno.

Červenovodský tým Hajamo soutěží v kuchařském klání

Celorepubliková kuchařská soutěž Zlaťáci v kuchyni je pro žáky 2. stupně ZŠ soutěžní disciplínou, která v dětech probouzí zájem o zdravé potraviny a přípravu jednoduchých pokrmů. Úkolem tříčlenného soutěžního týmu je vytvořit na talíři lehký studený oběd či večeři, které budou současně unikátním trojrozměrným výtvarným dílem. K přípravě lze použít ovoce, zeleninu a další zdravé potraviny potravinové pyramidy. Hodnotí se celkový nápad, použité ingredience a výsledný vzhled pokrmu.

Soutěžní tým HAJAMO, který vytvořily dívky 7. třídy naší ZŠ, Hana Wawrzyczková, Jana Packová a Monika Csaszárová, zasílá do soutěže své zeleninové TRIO HAJAMO. Z rozličných druhů zeleniny a dvou druhů sýra vytvořily dívky na talíři s řeřichou roztomilé postavičky, které se barvou kabátků shodují s barvou kostýmů svých tvůrců.

Přejme našemu dívčímu týmu, aby jejich nápad a zpracování ocenila také porota v regionálním kole soutěže.

foto více

Jarní sběr vysloužilých elektrospotřebičů

S příchodem jara zahajujeme jarní sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Služby na sběr zajišťují od pondělí 25. 3. 2013 do konce května Ekoláci. Nastala změna projektu: nevybírají se obrazovky a velké spotřebiče (pračky, chlazení, myčky a sporáky).

Každý ví, co dělat s vysloužilým mobilem

V únoru plní Ekoláci další úkol RECYKLOHRANÍ. Zkoumají, proč je vysloužilý mobil cenným elektroodpadem a z jakých komponentů se skládá. Zjišťují informace o dvou nejcennějších surovinách v mobilech – zlatu a kobaltu.

foto více

Sbírej mobily

V druhém pololetí školního roku jsme se zaregistrovali do projektu Sbírej mobily, který připravila pro všechny základní i střední školy v ČRfirma EKO Logistics s.r.o. Cílem této akce je zajistit ekologickou likvidaci již nepotřebných či nefunkčních mobilních telefonů a zároveň přispět školám a žákům na jejich školní aktivity. Služby na sběr v naší škole v jednotlivých třídách, které mezi sebou soutěží, zajišťují Ekoláci.

Výstavní soubor "Školy v proměnách času" v Letohradě

Putovní výstava „Školy v proměnách času“ je v měsíci lednu a počátku února 2013 přístupná tentokrát pro návštěvníky Kulturního centra v Letohradě. Soubor pěti panelů dokumentuje historii školních budov na červenovodsku. K výstavnímu souboru jsou připojeny ukázky školního kalendáře a popis školního projektu společně s fotografickou dokumentací. Součástí nabídky je i náš stejnojmenný školní kalendář na rok 2013.

Tisková konference Pardubickkého kraje

Pardubický kraj uspořádal ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. ve středu 21. 11. 2012 tiskovou konferenci, na kterou byli pozváni učitelé a žáci nejaktivnějších škol, které se v projektu „Ukliďme si svět!“ ve školním roce 2011/2012 umístily na předních místech ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů. Za naši školu se společně se mnou zúčastnila Vilma Orlitová z 9. třídy a Veronika Brůnová s Davidem Pejchalem z 5. třídy. S 10 377 kg vybraných elektrospotřebičů jsme v kategorii absolutní množství obsadili první příčku v kraji. Jako vítězná škola jsme poskytli rozhovor Českému rozhlasu Pardubice, který ho téhož dne v odpoledních hodinách odvysílal.

Záznam rozhovoru zde

Soutěž Zelkený Pardoubek 2012

V úterý 20. 11. 2012 pořádal krajský koordinátor EVVO Ekocentrum PALETA ve spolupráci s Pardubickým krajem krajskou konferenci ekologické výchovy za účasti více než 300 zástupců škol a školských zařízení Pardubického kraje. Téměř šest desítek pedagogů, kteří letos na jaře svoji školu přihlásili do soutěže Zelený ParDoubek 2012, se na závěr dočkalo vyhodnocení. Tato soutěž odráží výsledky celoroční práce školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) za rok 2011. V kategorii ZŠ úplná a SŠ obsadila naše škola 3. místo a již potřetí obdržela titul „Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně“.

Šesťáci na zeměpisné vycházce

V polovině listopadu absolvovali žáci 6. třídy půldenní zeměpisné cvičení v přírodě. Kromě práce s mapou a busolou a orientace v krajině je čekal sportovní výkon – zdolat úspěšně trasu dlouhou cca 14 km z Červené Vody přes Šanov k rozhledně Val a zpět přes Dolní Orlici do Červené Vody.

Galerie nádob

Ekoláci se pustili v listopadu do řešení prvního soutěžního úkolu RECYKLOHRANÍ. Vydali se do terénu a hledali odpovědi na otázky:

 1. Jak správně nakládat s odpady v domácnosti?
 2. Kde se v naší obci nacházejí kontejnery na tříděný odpad?
 3. Které nádoby na tříděný odpad občané Červené Vody mohou využívat?

Podzimní sběr elektrospotřebičů

Po sedm podzimních týdnů se Ekoláci střídali ve službách na sběru vysloužilých elektrospotřebičů. Do sběru a tím pádem školní soutěže se zapojilo více než 40 žáků naší školy. Díky společnému úsilí se podařilo odevzdat k recyklaci 20 bagů se 480 malými spotřebiči.

Nejlepší sběrači jsou:

 1. Filip Cink (1. B) – 121 kusů
 2. Eva Korálková (4. B) – 54 kusů
 3. Terezka Ročková (4. B) – 35 kusů

Podzim v prvních třídách

Učili jsme se poznávat stromy, keře a jejich plody na obrázcích ve třídě i v přírodě. V pracovních činnostech jsme navlékali korálky pro ptáčky z pámelníku a jeřabin, modelovali zeleninu a vyráběli zvířátka z kaštanů, ve výtvarné výchově jsme si vyrobili jedlé i jedovaté houbičky a okna třídy vyzdobili deštníky a kapkami podzimního deštíku.

Ekocesty Stanislava Milera

V úterý 23. 10. 2012 měly 2. až 9. třídy ZŠ Červená Voda jedinečnou možnost vidět v praxi provoz vozidla na neškodící a levnou pohonnou hmotu a vyzkoušet si, jaký pohon je také možný pro získání elektr. energie na uvaření vody: při programu EKOCESTY – STANISLAVA MILERA. Na malé cykloelektrárně si žáci vyzkoušeli, kolik lidské síly je potřeba k rozsvícení žárovky a uvaření vody. Prohlédli si výstavu Ekocesty
s výkladem St. Milera.

Dýně a strašidýlka

V pátek 19. října odpoledne jsme pro děti připravili výtvarné a rukodělné aktivity spojené s vyřezáváním příšerek z dýní, výrobou špejlových strašidel z textilu, obrázků a podzimní dekorace z různých luštěnin a jiného přírodního materiálu. Šikovní malí tvůrci vytvořili více než 80 dýňových příšerek a spoustu výtvarných děl. Všechny výtvory si děti odnesly domů.

Aktivity ke dni zvířat

Kroužek o přírodě a zvířatech a školní družina uspořádaly v říjnu řadu aktivit ke. Světovému dni hospodářských zvířat (2. 10.) a Mezinárodnímu dni zvířat (4. 10.):

 • kroužkování zpěvných ptáků v přírodě za školous ornitologem Zd. Vermouzkem z České společnosti ornitologické
 • beseda s veterinární lékařkou MVDr. Hanou Stružkovou (Hadvet) k péči o společenská zvířata a práci veterinárního lékaře
 • výtvarnou soutěž “JÁ A MOJE ZVÍŘE“
 • kroužkování zpěvných ptáků v přírodě za školous ornitologem Zd. Vermouzkem z České společnosti ornitologické

Kroužek o přírodě a zvířatech

Ve školním roce 2012 / 2013 pokračuje činnost kroužku pod vedením Dity Michaličkové, ZO ČSOP Společnost pro zvířata, ve spolupráci se ZŠ Červená Voda.

Náplní je pozorování a poznávání přírody, zvířat, motivace k ochraně přírody, výlety do přírody a okolí Červené Vody, hry venku i uvnitř, relaxace při hudbě, činnost a tvoření z běžných a přírodních materiálů (např. ze dřeva, ovčí vlny, včelího vosku), pohádky a legendy. pod., opékání na ohništi, zpívání s kytarou.

Kroužek se koná v klubovně kroužku ve středu od 12:15 do 15:15 hodin.

Projekt byl podpořen Pardubickým krajem.

Soutěžíme v projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět!

Sběr baterií probíhá od září do listopadu – společnost Ecobat vyhlásila soutěž mezi školami v rámci krajů. Vítězná škola získá pro největší sběrače víkendový pobyt „Cesta na severní pól“. Školy, které odevzdají více než 150 kg baterií, postoupí do slosování o prémii.
Sběr elektrospotřebičů zajišťují Ekoláci do konce října (podle počasí prodloužíme do listopadu). Nastala změna projektu: nevybírají se obrazovky a velké spotřebiče (pračky, chlazení, myčky a sporáky).

Videozáznam ze setkání v Tvrzi Hummer

Obdrželi jsme videozáznam ze setkání vítězů v 5. ročníku projektu „Ukliďme si svět!“ v Tvrzi Hummer od společnosti ELEKTROWIN a.s., na kterém nechyběla naše škola.

Výstavní soubor "Školy v proměnách času" v Žamberku

Putovní výstava „Školy v proměnách času“ je od září do prosince přístupná pro návštěvníky Městského muzea v Žamberku. Soubor pěti panelů dokumentuje historii školních budov na červenovodsku. K výstavnímu souboru jsou připojeny ukázky školního kalendáře a popis školního projektu společně s fotografickou dokumentací. Součástí nabídky je i náš stejnojmenný školní kalendář na rok 2013.