EVVO 2014/2015

Enviromentální vyúčtování

Ve školním roce 2014/2015 odevzdali k recyklaci žáci se svými rodiči a zaměstnanci naší školy 198 kg baterií, 1 096 kg elektrozařízení, 11 188 kg starého papíru a 51 kg plastových víček.

Zpětný odběr elektrospotřebičů - odměna žákům škole

Ekoláci připravili certifikáty a odměny pro nejpilnější sběrače ve školní soutěži zaměřené na zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení. Předání odměn proběhlo na konci školního roku za přítomnosti vedení školy. Za celoroční sběrové aktivity a činnost Ekoláků získala naše škola také pomůcky do výuky, např. florbalové hokejky, startovní bloky na tartan, stopky a sadu kalkulaček. článek

Přírodovědná soutěž

Ke konci školního roku si žáci 3. až 5. ročníku ověřili svoje znalosti o přírodě v písemném testu i poznávání rostlin a živočichů naší přírody. článek

Máme rádi zvířata

Pro školní akademii žáků 1. stupně zvolili žáci se svými učitelkami společné téma ZVÍŘÁTKA. Na pódiu se tak střídala zvířátka z pohádek s těmi skutečnými i zvířaty, která byla pouze dílem dětské fantazie. Všechny dohromady spojila na závěr prosba k lidem, aby chránili živou přírodu a životní prostředí naší planety. článek, foto

Kuchařský kurz pro vítěze finále Zlaťáci v kuchyni 2014

Po ročním čekání se tři vítězky finále kuchařské soutěže Zlaťáci v kuchyni dočkaly své odměny – kuchařského kurzu v Praze pod vedením profesionálních kuchařů. článek, foto

Ze starého nové - recyklace papíru

Jak vyrobit ze starého něco nového a navíc krásného si vyzkoušeli žáčci 1. a 2. ročníku ve školní družině s vychovatelkou Martou Kordasovou. Natrhali a namočili použitý papír, rozmixovali a hmotu nalili v tenké vrstvě do síta. Ještě vlhký list ozdobili sušenými květy a nechali na teple uschnout. Žáčkům se tak podařily moc krásné obrázky, které udělaly radost každému majiteli.

Žáci 3. B se zapojili do výzkumu

O svém vztahu k přírodě a k přírodním vědám vypovídali žáci III. B v dotazníku, který je součástí celostátního výzkumu zadaného Ministerstvem životního prostředí ČR. více, foto

Zeměpisné cvičení 7. třídy - Klepý

Žáci VII: třídy se vypravili na jedinečné geografické místo – rozvodí tří úmoří, které se nachází na vrcholu Klepý. Práce s mapou, pozorování místní krajiny a lesního porostu, kamenné sutě tvořené rulou a samotná rozhledna patřily k cílům zeměpisného cvičení. více, foto

Semifinále Coolinaření s Albertem

Ze šesti přihlášených tříčlenných týmů naší školy přihlášených do celostátní kulinářské soutěže vybrala odborná porota do semifinále tři týmy. Z celé republiky se do soutěže přihlásilo celkem 551 týmů z 98 škol. Týden veřejného hlasování vynesl našemu týmu Hvězdy s dílkem Zahrádka více než 14 000 hlasů, na postup do finále to však nestačilo. Všichni soutěžící byli vděčni za podporu a zaslané hlasy od svých příznivců.

Zahrádka Jarní potěšení Rozkvetlé jezírko
     

Anketa Strom roku 2015

Žáci Ekologického praktika z naší ZŠ přihlásili buk lesní převislý, který stojí v zahradě MŠ Červená Voda, do celostátní ankety Strom roku. Anketu pořádá od roku 2002 Nadace Partnerství s cílem podpořit občany v aktivní péči o stromy v jejich obci. více

Červenovodksý peťák

Ve IV. třídě se podařilo propojit přírodovědu s ekologickou výchovou a výtvarnou výchovou. Díky pěknému nápadu se žákům podařilo vytvořit kulisu světa pod hladinou moře a z PET lahví krokodýla, který zdobí vstupní halu naší školní budovy. více

Světový oceán

Žáci VI. třídy věnovali pondělní odpolední výuku projektu Světový oceán. Projekt tak propojil hodiny zeměpisu a projektového vyučování s oslavou Dne Země, který každoročně připadá na den 20. dubna. Čtyřčlenné týmy řešily úkoly zaměřené na části světového oceánu, jeho znečištění a možnosti ochrany. Využívaly přitom informace z různých zdrojů - učebnice, internet a zejména mapy.

Ovoce a zelenina na talíři v 7. třídě

Žáci sedmé třídy si připravovali zdravé svačinky v praktických hodinách vaření. Základními potravinami byly různé druhy ovoce a zeleniny. Pracovní týmy vytvářely podle vlastní fantazie vlastní zelenino-ovocné kreace, na nichž si v závěru hodiny společně pochutnaly. foto

Coolinaření s Albertem

Do celorepublikové soutěže Coolinaření s Albertem se přihlásily dva tříčlenné týmy ze 6. třídy a čtyři tříčlenné týmy ze 7. třídy. Úkolem každého týmu bylo připravit studené párty pohoštění pro 4 osoby
ze zdravých potravin. Kromě fotografie hotového pokrmu musel každý tým napsat recept a svůj tým i výrobek vhodně pojmenovat. článek

Cesta za světlem

Březnové dny zaplnili Ekoláci hledáním a fotografováním různých zdrojů světla. Z nejlepších fotografiií pak vytvořili tři koláže. Pátrání za světlem uzavřeli v Králíkách hledáním míst, kde mohou občané odevzdat k recyklaci vysloužilé světelné zdroje. článek

Jarní sběr vysloužilých elektrospotřebičů

V jarním období školního roku 2014/2015 nepořádají výjimečně Ekoláci sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Důvodem jsou stavební úpravy v budově školy, stavbaři využívají prostory, kde sběr obvykle probíhá. Další sběrové období je v plánu na podzim 2015.

Chobotničky z plastů

Jak využít PET lahve k výzdobě třídy, vědí dobře žáci 4. třídy. V předjaří se v jejich učebně rozmnožily barevné chobotničky, které šikovní čtvrťáci vyráběli z odpadního materiálu.

Vitamínový den

Na první březnovou středu připravili zaměstnanci firmy MK Fruit pro děti z 1. - 5. tříd vitamínový den.

Ve cvičné kuchyni probíhala praktická příprava a poté ochutnávka ovoce a zeleniny a zdravých koktejlů.

Vitamínový den byl součástí několikaletého projektu Ovoce do škol. článek, foto

Podzimní soutěž - Sběr vysloužilého elektrozařízení

Za dva podzimní měsíce odevzdali žáci společně se svými rodiči a zaměstnanci naší školy přes 400 ks vysloužilých elektrospotřebičů. Vešly se do 14 velkých bagů. Do zpětného odběru přispělo celkem 42 žáků od prvňáčků po deváťáky. Nejvýkonnější sběrači na prvních třech místech uvádí tabulka:

Pořadí Jméno Třída Celkem ks
1. Urbanová Markéta 2. B 60
  Urbanová Michaela 4. 60
2. Korálková Eva 6. 41
3. Seidlová Lucie 3. B 37

Vánoční blackout

Kuchařskou přípravu na vánoční oslavu a zábavu bez elektřiny a moderních elektrospotřebičů jako za časů našich babiček zažili Ekoláci na začátku prosince. Chutné dobroty i připravená zábava všem zúčastněným zpříjemnily čekání na vánoční čas. článek, foto

Dýně pro radost i k ochutnání

Ve čtvrtek 30. října se sešly děti se svými rodiči při vykrajování dýní. Během odpoledne došlo
i na ochutnávku dýňových dobrot – dýňové polévky, bábovek, pomazánky a chipsů. Nejmenší návštěvníci si vyrobili také vlastního netopýra. Po setmění si děti lampičky vyrobené z dýní rozsvítily.

Košík plný ropzumu

Školní tým ve složení: Romana Pokorná, Terka Bittnerová, Nika Horníčková a Aneta Andrlová reprezentoval naši školu 5. listopadu v krajském kole hry o zdravé výživě Košík plný rozumu. článek, foto

Krajská výtrvarná soutěž Pomáháme přírodě

Žáci naší školy se již tradičně zapojují do krajské výtvarné soutěže POMÁHÁME PŘÍRODĚ.
Do letošního 5. ročníku připravily výtvarné práce na téma ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE celé třídní kolektivy 1. i 2. stupně. Vybrat nejzdařilejší z nich byl pro tříčlennou komisi těžký úkol. O tom, kdo se stane finalistou nebo výhercem, rozhodne nejen odborná porota. Dát svůj hlas a podpořit tak naše žáky v soutěži může každý při veřejném internetovém hlasování na www.pomahameprirode.cz.

Lucie Brádlerová, 5. tř. Hana Dolečková, 5. tř. Romana Pokorná, 5. tř.

Nikola Horníčková, 7. tř. Josef Jahn, 7. tř. Justýna Cinková, 7. tř.

Tereza Víchová, 8. tř.

Soutěž Zelený Pardoubek

Dne 21. října 2014 proběhl v Pardubicích 14. ročník Konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje. Součástí konference bylo vyhlášení výsledků soutěže Zelený ParDoubek, do níž se zapojilo 66 škol Pardubického kraje. 3. místo obsadila Základní škola a mateřská škola Červená Voda a získala CERTIFIKÁT EKOLOGICKÁ ŠKOLA PK 1. STUPNĚ. článek

Podzimní sběr elektrospotřebičů - Recyklohraní anebo Uliďme si svět!

Sběr elektrospotřebičů, který zajišťují Ekoláci od poloviny září do konce října (podle počasí prodloužíme do listopadu), pokračuje na naší škole 8. rokem. Od 6. ročníku nastala změna projektu: nevybírají se obrazovky a velké spotřebiče (pračky, chlazení, myčky a sporáky apod.).

Košík plný rozumu

Během měsíce září se třídní kolektivy 5. až 8. ročníku připravovaly na třídní kola vědomostní soutěže
o zdravé výživě. Společenská hra se 198 otázkami byla oříškem pro žáky, kteří přípravu podcenili. Z finálových kol v každém ročníku vzešel jeden vítěz, který se stává členem soutěžního týmu naší školy v krajském kole soutěže. foto

Masiv Králickéh sněžníku

Cílem zeměpisného cvičení sedmáků z naší základní školy bylo pozorování místní krajiny a orientace v horském terénu. Na zeměpisné cvičení se vydali ve čtvrtek 11. září. Z cesty v nadmořské výšce kolem
1 000 m. n. m. pozorovali na okolních svazích utváření reliéfu jako výsledek spolupůsobení vnějších
a vnitřních sil a posuzovali vliv člověka na utváření krajiny. Svá zjištění zpracovali v následné hodině zeměpisu formou pracovního listu. foto

Krajina kolem nás

Na zeměpisném cvičení 18. září si šesťáci ověřili svoje schopnosti pozorovat a orientovat se v místní krajině, pracovat s mapou a vyhledat orientační body. Z Červené Vody přes Šanov a rozcestí na Horní Orlici vystoupili na nejvyšší bod trasy – rozhlednu Val. Svá pozorování využili v hodině zeměpisu
při plnění úkolů pracovního listu. foto

Dravci

Ve středu 24. září přijeli dravci za červenovodskými školáky. Společnost Zayferus se zabývá nejen ochranou, ale i léčením a záchranou zraněných dravých ptáků, které po uzdravení vrací zpět do volné přírody. Žáci od první do deváté třídy měli možnost si prohlédnout sovy, káně, poštolky, sokoly, luňáka, orly, supa, kondora a sledovali let s lovením kořisti vybraných dravců.

Ovocná výzva - Galvanický článek z ovoce

Citron, mince, hřebíky a vodiče s krokosvorkami stačily Ekolákům k sestavení galvanického článku.
Po jeho připojení ke kalkulačce, z níž odstranili nejprve baterii, se podařilo kalkulačku uvést do chodu
a vyťukat na ní potřebný kód. Kód získali žáci po vyřešení kvízu s otázkami zaměřenými na recyklaci baterií.

Podzimní sběr papíru

Žáci naší školy společně se svými rodiči odevzdali během tří dnů k recyklaci 3 544 kg starého papíru. Soutěž mezi třídami vyhrála 6. třída, jejíž žáci nasbírali 930 kg (průměr na žáka 32 kg). Druhou příčku obsadili žáci 2. B, třetí příčku kolektiv 4. třídy. Nejvíce přispěli žáci:

Natka Linhartová 196 kg 6. třída
Bobeš Doleček 155 kg 6. třída
Terka Ročková 133 kg 6. třída
David Sonntag 130 kg 9. třída
Adélka Dostálová 128 kg 7. třída
Hanka Černohousová 127 kg 4. třída
Míša Urbanová 126 kg 4. třída
Lucka Vacková 124 kg 2. B
Markéta Urbanová 110 kg 2. B

Výtěžek ve výši 4 968 Kč bude použit na nákup učebnic anglického jazyka.