EVVO 2016/2017

Enviromentální vyúčtování

Ve školním roce 2016/2017 odevzdali k recyklaci žáci se svými rodiči a zaměstnanci naší školy 125 kg baterií, 1 447 kg elektrozařízení, 18 913 kg starého papíru a 106 kg plastových víček.

Zpětný odběr elektrospotřebičů - odměna žákům i škole

Ekoláci připravili také letos certifikáty a odměny pro 22 nejpilnějších sběrače ve školní soutěži zaměřené na zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení. Předání odměn proběhlo na konci školního roku za přítomnosti ředitele školy a koordinátora EVVO. Do zpětného odběru se zapojilo 58 žáků školy, bylo odevzdáno 37 bagů, tj. přibližně 1 600 kg vysloužilých elektrospotřebičů. Kromě odměn pro jednotlivce získala škola drobné sportovní vybavení pro výuku tělesné výchovy.

Projekt Recyklacde a voda

Projektový den Recyklace a voda získala naše škola odměnou od RECYKLOHRANÍ jako jedna z nejúspěšnějších škol v ČR. Den plný fyzikálních a chemických pokusů s vodou stojatou i tekoucí zažili žáci VIII. třídy. Příznivé počasí umožnilo splnit projektové úkoly do posledního. foto, článek

Odměna pro ekoláky

Ekoláci si v úterý 20. 6. vybrali od ČSOP svoji odměnu za vítězný plakát v Pardubickém kraji v soutěži Ukliďme Česko. Do Červené Vody za nimi přijeli pracovníci Záchranné stanice Stránské se svými malými svěřenci. Zajímavé vyprávění o dravcích jako jsou výr velký, káně lesní, káně rudochvosté, sýček či sokol stěhovavý doplnily ukázky dravců. Ekoláci ocenili práci záchranářů i jejich pěkný vztah k malým opeřencům. Foto

Výtvarná a fotografická soutěž

16 žáků obou pátých tříd a osmé třídy připravilo výtvarné práce do 10. ročníku soutěže určené MŠ a ZŠ „Namaluj faunu naší přírody.“ Čtyři žáci Ekologického praktika zaslali fotografie do 1. ročníku fotografické soutěže „Fauna naší přírody.“ Vyhlášení výsledků se uskuteční 7. 10. 2017 na zámku Kuks při Svatohubertských slavnostech. foto

Jetmarová J. VIII. Knápek S. VIII.

Finále Coolinaření s Albertem Praha 2017

Již potřetí se podařilo kuchtíkům z naší školy probojovat do finále soutěže, kterou pořádá ve spolupráci s Nadačním fondem Albert tým Zdravé pětky. 3. 6. bylo do Prahy pozváno 60 dětí, jejichž kuchařské tvoření porota nejvíce ocenila. článek, foto

Příprava na finále Collinaření s Albertem

Na finále kuchařské soutěže v Praze se připravoval náhradní tým ve složení Anička Revúsová, Daniela Štogrynová a Iva Wawrzyczková. Dívky měly nelehký úkol: během dvou dnů připravit námět kuchařského díla, nakoupit suroviny a kuchařský výrobek zpracovat. Zodpovědně se úkolu zhostily a na přípravě v úterý 30. května s nimi spolupracoval i tým kuchařek z naší školní jídelny. foto

Devítka na zeměpisném cvičení v Hrubém Jeseníku

Deváťáci se vydali 1. června na zeměpisné cvičení do Hrubého Jeseníku. Úkolem bylo projít naučnou stezku Bílé Opavy, vystoupit na vrchol Pradědu a navštívit v Karlově Studánce geologickou expozici. Náročnější trasa prověřila fyzickou kondici účastníků, orientaci v krajině i znalosti žáků z geologie. Výstupem cvičení se pak staly prezentace, v nichž žáci využili vlastní fotodokumentaci pořízenou během cesty. článek, foto

Postup do finále kuchařské soutěže

Již potřetí se podařilo týmu z naší základní školy postoupit do finále kuchařské soutěže Coolinaření s Albertem. V letošním roce vybírala odborná porota finalisty z celkem 547 týmů z celé ČR. Do finále postoupilo 20 týmů, mezi nimi i tříčlenný tým dívek VII. třídy ve složení Věra Čermáková, Gabriela Szkoková a Míša Tejklová. Finále se koná 3. června 2017 v Praze.

IMG_20170524_102602 Pardubicky_Cervena Voda Pardubicky_Ronov nad Doubravou

Jarní odběr elektrospotřebičů ukončen

Ekoláci ukončili ve čtvrtek 11. 5. jarní zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů. V jarních sběrových týdnech se podařilo odevzdat v naší škole k recyklaci 465 ks elektrospotřebičů. K odvozu je připraveno celkem 14 bagů Ke zpětnému odběru přispělo na jaře 32 žáků se svými rodiči. Mezi nejaktivnější žáky patřili zejména žáci 1. stupně.

Přírodovědná soutež Zlatý list

Krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list se konalo 3. května v Záchranné stanici Pasíčka nedaleko Proseče. Naše škola vyslala do soutěže dva šestičlenné týmy žáků Ekologického praktika. Do potřebného počtu je doplnili žáci se zájmem o přírodu: tři šesťáci a jedna dívka z devítky. Na sedmi stanovištích řešili úkoly např. z ekologie, biologie, geologie. Mladší žáci obsadili 9. místo, starší žáci 11. místo. Fotografie zvířat pořídila Milada Urzedovská z VI. třídy. foto

Pohádkový drak

V rámci Dne Země letos děti ze 4. třídy tvořily další zvířátko – tentokrát to byl pohádkový drak. PET lahve poctivě sbíraly už od začátku školního roku a vymýšlely, co to bude letos. Nakonec zvítězil právě zmíněný pohádkový drak. Děti si vyzkoušely skupinovou práci a podle paní učitelky Nýdecké se u některých projevily velmi dobré organizační schopnosti, ty další zase byly velice zručné. foto

Soutěž Ukliďme Česko 2017

Ekoláci věnovali dvě odpoledne zpracování fotografií z obou úklidových dnů z počátku dubna. Fotografie dobrovolníků v akci i fotky různých předmětů, které patří do kontejnerů, nikoliv do přírody, využili ke zhotovení plakátu. Snímek plakátu zaslali do soutěže. Plakát je k vidění ve vstupních prostorách do školní budovy.

Naučné programy se zvířátky

Prvňáčci se setkali se zvířátky, které znají z naší přírody. Odvážlivci si mohli s rukavicí na ruce vyzkoušet přistání káněte. Svým rozpětím křídel je zaujal orel, ale i volavka. Radost dětem udělalo, když si mohly pohladit čápa. Nikdo z dětí v malém chundelatém mláděti s černým kožíškem nepoznal lišku, ale dospělé jedince poznaly hravě. Navíc se o každém zvířeti dozvěděli spoustu zajímavostí. foto

Jarní zpětntný odběr elektrospotřebičů

Od 11. dubna do 11. května mohou žáci i zaměstnanci školy odevzdávat k recyklaci vysloužilé elektrospotřebiče ve škole. Tuto službu zajišťují opět Ekoláci.

Ještě Ukliďme Česko 2017

Ve čtvrtek 6. dubna se žáci VIII. třídy vydali na sběr odpadků od budovy školy po cyklostezce až k Dolní Orlici. Devět osmáků procházelo okolím cyklostezky a sesbíranými odpadky žáci naplnili šest pytlů.

Zeměpis za školou

Praktické cvičení ze zeměpisu absolvovali dva žáci IX. třídy, úspěšní účastníci krajského kola zeměpisné olympiády. Cvičení se neobešlo bez katastrální mapy, pásma a teodolitu. foto, článek

Ukliďme Česko 2017

V úterý 4. dubna se naše škola prostřednictvím žáků VI. třídy připojila k projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017. Šesťáci, vyzbrojeni rukavicemi a plastovými pytli, sbírali odpadky v centru obce, zejména kolem potoka. Čtyři velké pytle smetí, které nepatří do přírody ani na chodník či do potoka, jejich zásluhou skončily na určeném místě – v popelnicích.

Zatočte s vodou i větrem

Letošní 3. úkol Recyklohraní se týkal zpětného odběru elektrospotřebičů. Společnost Elektrowin poskytla námět k teoretickému bádání i praktické činnosti. Ekoláci se rozdělili do dvou týmů. Mladší žáci připravovali plakát, starší dívky si zahrály na novináře a tvořily novinový článek. Oba týmy pak společně prováděly s vodním mlýnkem, vyrobeným podle návodu, pokus, jak lze využít vodní energii. foto,

Postery do cvičné kuchyně

Žáci Ekologického praktika připravovali postery na výzdobu cvičné kuchyně. Návrhy na tematické zaměření posterů a materiál na výrobu poskytla Ekolákům paní vychovatelka M. Kordasová, která zajistila také dokončovací práce. foto

Coolinaření s Albertem

Dívky ze VII. třídy vytvořily i letos tříčlenné kuchařské týmy a pustily se do přípravy odpoledního pohoštění ze zdravých potravin. K pohoštění přizvaly z naší školní jídelny paní kuchařky, které jejich snahu velmi ocenily. Všechny tři týmy splnily podmínky soutěže a proto se přihlásily do celostátního kuchařského zápolení. foto, článek.

Hoši ze sedmičky v kuchyni

S přípravou chutné svačiny si dali práci hoši ze VII. třídy. Ve skupinkách po čtyřech si připravili samostatně recept, nakoupili potřebné ingredience a pak pustili uzdu své fantazii. Ve cvičné kuchyňce se jim podařilo během odpolední výuky vytvořit svačiny, které splňují požadavky na zdravou výživu a navíc jsou i výtvarně zdařilé. foto

Ovoce z celého světa

Čerstvé ovoce, které Ekoláci nakoupili v lednu, bylo předmětem bádání v Ekologickém praktiku. Odkud který druh ovoce pochází, co je spojeno s jeho pěstováním i dovozem, proč je čerstvé ovoce nejzdravější, to byly otázky, na které žáci hledali odpovědi a seznamovali s nimi ostatní. Na závěr hodiny si z přineseného ovoce připravili chutný salát. foto

Staň se tiskařem aneb dostaň písmo na papír

Pomocí modrotisku získali Ekoláci obrázek recyklace a hledali odpovědi na otázky, který druh tiskárny pracuje na podobném principu a jak tato tiskárna funguje. Řešili šifrované informace také několik slovních úloh se zaměřením na tisk, tonerové kazety a recyklace náplní. Nakonec si zkusili pořídit otisky prstů pomocí inkoustu.

Pětka v lese a u krmelce

Ve středu 21. prosince se 5. A. v doprovodu lesníka, pana Kozáka, vypravila do blízkého lesa ke krmelci. Hned na louce za školou objevili žáci ve sněhu různé stopy. Kromě psích to byly myší, lasiččí, veverčí, zaječí a srnčí. U krmelce lesník překontroloval nadílku pro zvířátka a ukázal dětem, kam co dát. Cestou tam i zpět vyprávěl o lese, o zvěři a myslivectví a odpovídal na zvídavé otázky dětí.

Zvířátka z krabiček

Odpadní materiál v podobě krabiček, trocha lepidla, barvy a hlavně spousta fantazie jsou dokladem šikovnosti žáků 4. B, pod jejichž rukama vnikala rozličná zvířátka

Zdravá svačinka

Jablko – většina dětí jí jablka ráda. Dají se z nich vyrobit zdravé svačinky i mlsání. V pracovních činnostech si čtvrťáci připravili jablečné saláty, špízy s jablky, jablka v čokoládě. Všichni se také podíleli na přípravě, strouhání a krájení jablek pro výrobu jablkového dortu a jablkových lívanečků s ovesnými vločkami a skořicí. Protože tolik zdravých dobrot se nedá sníst najednou, zůstaly nám „mini“ dortíky ještě ke svačince na druhý den.

Podzimní okénka

Při pracovních činnostech děti ze 4. B vyráběly z přírodnin podzimní rámečky. Každý si na vlastivědné vycházce našel 4 větvičky vhodné pro výrobu rámečku. V hodině PČ je pak žáci svázali provázkem a dozdobili přírodninami, které si přinesli. Naše podzimní okénka pak až do začátku zimy zdobila okna třídy i chodbu na prvním stupni.

Zdravé mlsání

Vitamínový den proběhl v úterý 19. 12. Děti 1. stupně si pod vedením pracovnic firmy MK Fruit s.r.o. vyrobily zdravé špízy z ovoce a zeleniny, ochutnaly „upíří“ nápoj (šťávu z červené řepy), šťávu z mrkve a smoothie s příchutí kiwi a banánu. Druháčci si navíc ve třídě ještě připravili na odpolední svačinku zvířátka vykrajovaná z palačinek. foto, článek

Osmička a pětka v ekocentru Paleta v Pardubicích

Páťáci a osmáci si zpestřili čekání na vánoční prázdniny dvěma programy v Ekocentru Paleta v Pardubicích. Mladší žáci si na chvíli vyzkoušeli život v africké vesnici a pak vyráběli vánoční stromeček drátkováním. Pro starší žáky byly připraveny sociální hry a výpočet ekostopy. foto, článek

Vánoční cukroví

Začátkem prosince se v naší škole pustily dívky VII. třídy do přípravy vánočních dobrot. Mandle, oříšky, čokoláda, kokos a jiné ingredience se staly základem vánočního cukroví, jehož ochutnávkou si dívky zpříjemnily čekání na vánoční prázdniny.

Konference Evvo v Pardubicích

Jako každý rok na podzim se i letos konala v Pardubicích za hojné účasti pracovníků Ekocentra PALETA, zástupců krajského úřadu PK a pedagogů mateřských, základních a středních škol konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Naši školu na ní zastupovala E. Veselá, koordinátor EVVO. Na závěr jednání byly vyhlášeny výsledky soutěže Zelený ParDoubek 2016. Z 54 zúčastněných škol obsadila naše ZŠ 6. místo a popáté získala titul „Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně“.

Adventní věnce trochu jinak

Žáci 4. A letos vyráběli trochu netradiční adventní věnce, a to z ruliček od toaletního papíru. Podle vzorového výrobku děti zapojily svoji fantazii a kreativní tvoření bylo na světě. Přestože práce byla časově dost náročná, většina věnečků se zdařila. Děti si tak mohli doma zapálit první adventní svíčku na svém vlastnoručně vyrobeném věnečku. foto

Podzimní dary přírody

Jako každý rok na podzim, tak i letos využili žáci 1. stupně podzimních darů přírody ve výtvarné výchově a pracovních činnostech, aby si svými výrobky vyzdobili svoje třídy i chodby školy. Vedle jeřabin, kaštanů, mechu i nádherně zbarveného listí stromů použili také odpadový materiál. foto

Podzimní zpětný odběr elektrospotřebičů ukončen

Čtvrtek 12. listopadu byl ve škole poslední příležitostí pro odevzdání vysloužilých elektrospotřebičů ke zpětnému odběru ve školním projektu Recyklohraní. Během dvou měsíců odevzdalo k recyklaci 43 žáků celkem 1002 ks elektrospotřebičů, které se vešly do 18 bagů.

Pořadí Třída Jméno žáka ks
1. 5. A Rašková Erika 272
2. 4. A Kašecký Roman 165
3. 4. A Urzedovská Terezie 75

Tradiční dýňování

V úterý 25. října se sešly děti i s některými rodiči ve školní jídelně při vykrajování dýní. Každý příchozí si mohl vyzdobit dýni podle své fantazie a ochutnat výbornou dýňovou polévku. Na závěr dýňového podvečera si autoři své dýně společně rozsvítili na chodbě školy.

Lovíme baterie

Ekoláci řešili v říjnu první letošní úkol projektu Recyklohraní spojený s podzimní sběrovou soutěží baterií. Z nepoškozených baterií odevzdaných k recyklaci postavili obrys mapy České republiky a pomocí různých typů baterií vyznačili krajská města, hlavní město a dále vyznačili polohu naší školy. Na webové adrese mapa.ecobat.cz pomocí speciální mapy a 27 indicií luštili tajenku tematicky zaměřenou na sběrová místa v ČR.

Zeměpisné cvičeníé 9. třídy - Litovelské pomoraví

Žáci IX. třídy se vydali za typicky podzimního počasí na zeměpisnou exkurzi na střední Moravu. Jejich cílem byl zámek Úsov, kde sídlí lesnické muzeum, město Litovel s nejvyšší věží na Moravě a naučná stezka kolem jednoho z ramen řeky Moravy s cílem v Horce nad Moravou. FOTO, ČLÁNEK

Podzimní zpětný odběr elektrospotřebičů v ZŠ

Sběr elektrospotřebičů, který zajišťují Ekoláci od poloviny září do konce října (podle počasí prodloužíme do listopadu), pokračuje na naší škole 10. rokem. Upozorňujeme, že se nevybírají obrazovky a velké spotřebiče (pračky, chlazení, myčky a sporáky apod.).

V průběhu celého školního roku zajišťují Ekoláci také zpětný odběr baterií, plastových víček, tonerů a cartridgí.

Zeměpisné cvičení 8. třídy na Klepý

Výuka zeměpisu VIII. třídy v terénu proběhla koncem září na vrchu Klepý, na němž se nachází hranice tří úmoří – Černého, Severního a Baltského moře. Vedle práce s mapou a pozorování krajiny prověřila horská túra také fyzickou zdatnost osmáků. FOTO, ČLÁNEK

Tonda Obal na cestách - Recyklační program opět v naší škole

Po třech letech zavítali do naší školy mezi žáky 1. až 9. ročníku tři lektoři s výukovým programem TONDA OBAL. Besedu o problematice třídění odpadů a jejich recyklaci doplnily krátké filmové exkurze a praktický úkol třídění různých druhů odpadů do jednotlivých nádob. Nejaktivnější žáci si odnesli kromě spousty praktických informací také drobné odměny. foto,článek