Nejlepší mladý chemik 2018-19

18. prosince 2018

V úterý 11.12. se v Pardubicích na chemické průmyslovce konalo druhé kole soutěže O nejlepšího mladého chemika. Prvním kolem prošlo více než šest tisíc žáků ze 178 škol pěti krajů a do druhého kola postoupilo více jak 400 soutěžících z krajů Libereckého, Královehradeckého, Pardubického, Středočeského a Vysočiny.

Naši základní školu reprezentovali tři žáci devátého ročníku – Věra Čermáková, Šárka Martincová a Vratislav Bín. Již od počátku září se připravovali v chemickém kroužku, kde si zkoušeli různé pokusy a rovněž si prohlubovali teoretické vědomosti.

Vlastní teoretický test, jenž tvořil náplň tohoto kola, trval sedmdesát minut. Bylo potřeba vyřešit pokud možno všechny úkoly v co nejkratším čase. Toto kritérium bylo letos nově zavedeno pro lepší rozlišení kvality soutěžících. Při shodnosti bodů rozhodoval o umístění kratší čas potřebný k vyřešení úloh.

Vzhledem k tomu, že bylo potřeba opravit velké množství prací, čekali jsme na výsledky skoro týden, až do pondělního večera. A čtení to bylo vcelku příjemné, neboť mezi postupujícími jsou Šárka z pátého místa a Vráťa z místa dvacátého prvního. Věra se umístila v polovině startovního pole jako úspěšný řešitel.

Chci všem třem poděkovat za úspěšnou reprezentaci školy a popřát jim hodně elánu v přípravě na další chemické soutěžení. Rovněž děkuji panu starostovi za zajištění dopravy dopravu do Pardubic.

Mgr. Fojtík Frant.

Videogalerie
test