Šiklův Mlýn, 23. června 2011

Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru vysloužilých elekktrospotřebičů