Informace ze školní jídelny

Adresa

Školní jídelna při ZŠ
Červená Voda 341
561 61 Červená Voda

Kontakt

Tel.: 465 626 380, 702 129 340
E-mail: jidelna@cvvoda.cz

 

Základní informace

Školní jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem (561/2004 Sb.) dále upřesněného prováděcí vyhláškou 107/2005 Sb., kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků.

Vstup do školní jídelny mají pouze strávníci se zakoupeným obědem.

Každý strávník je povinen mít čip. Pokud čip ztratí nebo zapomene, v kanceláři mu je vydána náhradní stravenka. Náhradní stravenka se vydává maximálně 3x, poté si strávník musí zakoupit nový čip.

Strávníci a zákonní zástupci mají povinnost se seznámit s vnitřním a provozním řádem školní jídelny, dodržovat ho a hlásit písemně změny v přihlašovacích údajích v kanceláři školní jídelny. 

 

Systém plateb stravného

Platby za obědy probíhají formou záloh na následující měsíc. Provádět se mohou trvalým nebo jednorázovým bankovním příkazem na účet 1327041319/800, vedeným u České spořitelny. Variabilní symbol obdrží každý strávník při zakoupení identifikačního čipu.

 

Provozní doba

Výdej obědů do jídlonosičů 11:00 - 11:20 hod.
Výdej obědů cizí strávníci 11:25 - 11:35 hod.
Výdej obědů – strávníci ZŠ Út, 11:45 - 13:00 hod.
Výdej obědů – strávníci ZŠ Po, St, Čt, Pá 11:45 – 13:30 hod.

 Ceník

  Dotovaná cena Plná cena
Strávníci MŠ 3-6 let 36,00 Kč 71,00 Kč
Strávníci MŠ 7 let 39,00 Kč 74,00 Kč
Strávníci ZŠ 7 - 10 let 22,00 Kč 57,00 Kč
Strávníci ZŠ 11 - 14 let 25,00 Kč 60,00 Kč
Strávníci ZŠ 15 a více let 29,00 Kč 64,00 Kč
Zaměstnanci ZŠ (přísp.FKSP 8,-Kč) 22,00 Kč (přísp.FKSP 11,-Kč) 68,00 Kč
Zaměstnanci na dohodu 33,00 Kč 68,00 Kč
Praktikanti 33,00 Kč 68,00 Kč
Důchodci MŠ, ZŠ 33,00 Kč  
Cizí strávníci   68,00 Kč
Nákup čipu   120,00 Kč
Odkup čipu   90,00 Kč

 Příjem přihlášek a odhlášek

Oběd na další den je nutno přihlásit nebo odhlásit den předem, nejpozději však do 13 hodin. Pokud není strava odhlášena nebo vyzvednuta, propadá bez náhrady. 

Jedná-li se o účastníka školního (zvýhodněného) stravování, má na toto stravování nárok pouze v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani v dalších dnech bude (v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst. 9) strávníku (žáku) účtovaná plná cena oběda. 

Jedná-li se o účastníka závodního stravování (zaměstnance), má (dle vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování) nárok na závodní stravování, pokud v daný den na pracovišti odpracuje alespoň 3 hodiny, jinak je tomuto strávníku účtována plná cena oběda. 

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny u vchodu do školní jídelny.

Náhled a přihlašování na internetových stránkách www.strava.cz kód jídelny 6585

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

 

Provozní hodiny kanceláře ŠJ

Po-Pá 7:30 – 8:00 11:00 – 13:15

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá: J.Prušková, vedoucí ŠJ

V Červené Vodě 23.1. 2020