Orientační denní řád

6.30 – 8.00

 • scházení dětí, spontánní činnost dětí dle jejich vlastního výběru, individuální péče.

8.00 – 8.15

 • ranní kruh - všichni účastníci se usadí do tvaru kruhu - symbolu partnerství. Kruh stmeluje, nikdo není nadřazený ani podřízený. Děti se zde ranním rituálem, který si společně vytvářejí, pozdraví a sdělí všechno zajímavé, společně pracují na tématu dne a plánují si svoji činnost. Samostatně se rozhodnou, jakou nabídku chtějí realizovat, za toto rozhodnutí později nesou zodpovědnost.
 • ranní cvičení - cviky na správné držení těla, přirozená cvičení, hudebně pohybové hry, osvojování pohybových dovedností, rozvíjení tělesné zdatnosti s prvky jogy.

8.15 - 9.00

 • dopolední blok didakticky cílených činností - řízených i spontánních, založených na prožitku dítěte, činnosti vycházejí z jednotlivých témat vzdělávacího obsahu, který je součástí Školního vzdělávacího programu, učitelka s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle vyplývající z Třídního vzdělávacího programu, vytvořeného pro konkrétní skupinu dětí.

9.00 - 9.30

 • hygiena, svačina

9.30 - 10.00

 • pokračování v didakticky cílené činnosti, děti mohou volně pokračovat v započaté hře, je respektována individualita dítěte dítě má možnost si podle vlastní potřeby odpočinout v klidném koutku.
 • reflexní kruh - po ukončení činností mají děti možnost zhodnotit a prezentovat svoji činnost před skupinou dětí, možno i po pobytu venku tato část je důležitým prvkem sebereflexe, u dětí se rozvíjí slovní zásoba a kultivují se sociální vztahy, učitelka vždy v pozadí.

10.00 - 11.30

 • příprava na pobyt venku, pobyt venku - činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou a okolním světem. Vycházky bývají spojené s tématem dne, jsou součástí různých projektů (areál ZŠ, vycházky v obci a okolí MŠ, dětské hřiště u Obecní knihovny), pobyt venku probíhá za každého počasí, výjimkou je silný vítr, silný déšť nebo mráz pod -10°C.

11.30 - 12.30

 • hygiena, oběd - děti se učí kultivovaně stolovat, malé děti se učí správně používat lžíci, velké děti příbor, děti si samy určují množství jídla, které snědí

12.30 - 14.00

 • odchod dětí s polodenní docházkou domů
 • hygiena (čištění zoubků), čas odpočinku, spící děti se probouzejí podle individuální potřeby, alespoň 30 minut odpočinku potřebuje po obědě každé předškolní dítě, odpočinek je doprovázený poslechem pohádek, relaxační hudbou, vyprávěním učitelky
 • individuální činnosti pro nespavé děti
 • grafomotorika a další činnosti pro předškoláky
 • Klubík od 13.00h do 13.45h

14.00 - 14.45

 • probouzení dětí, hygiena, odpolední svačina

14.45 - 16.00

 • odpolední činnost dětí dle jejich vlastního výběru, učitelka dětem nabízí různé zájmové činnosti, hry a pohybové aktivity, za vhodného počasí i v areálu ZŠ, provoz od 15.45 do 16.00 hodin je na oddělení, MŠ se uzavírá v 16.00 hodin.

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku. Je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dítěte.

Děti musí být ráno přivedeny nejpozději do 08:00 hodin.

Odpoledne mohou být děti vyzvednuty nejdříve v 14:30 hodin.