Pravidla, která platí všude

  • Vážíme si výtvorů kamarádů
  • Mluvíme potichu, používáme vhodná slova
  • Umíme požádat o pomoc, poděkovat
  • Umíme pozdravit
  • Nebereme si věci, ale domluvíme si střídání, při neshodě vyjednáváme
  • Vracíme věci na svá místa
  • Započatou práci dokončujeme
  • Neubližujeme druhým, ale pomáháme si