Dary a odměny

Všem dárcům za poskytnuté finanční i věcné dary a odměny děkujeme.

2018

Odměny v soutěžích:

 • Finanční odměna 10 000 Kč v soutěži EKOUČITEL ROKU 2017/2018 od společnosti Recyklohraní aneb Ukliďme si svět na realizaci ekologické výchovy
 • Zážitkový den v technologickém VIDA PARKU v Brně jako odměna za vítězný projekt školy
 • podpořený MAS Orlicko v červnu 2018

2017

Odměny v soutěžích:

 • Zážitkové odpoledne s pracovníkem Záchranné stanice Stránské pro žáky Ekologického
 • praktika (za 1. místo v tvorbě plakátu Ukliďme Česko) - červen
 • Projektový den Recyklohraní na téma Recyklace a voda (pro nejaktivnější školy PK) – červen (realizuje VIII. třída)

2016

Odměny v soutěžích:

 • Finanční odměna - Pardubický kraj (7. ročník soutěže Zelený ParDoubek 2016)

2015

Dary:

 • Kuchařka Zdravé 5 - 2 výtisky (za účast šesti týmů v celostátní soutěži Coolinaření s Albertem)

Odměny v soutěžích:

 • 10 florbalových hokejek a 4 sady míčků, 2 startovní bloky, dvoje stopky, 30 vědeckých kalkulaček – RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT!

2014

Dary:

 • 5 ks hry Košík plný rozumu (zdravá výživa)
 • Finanční odměna - Pardubický kraj (6. ročník soutěže Zelený ParDoubek 2014

Odměny v soutěžích:

 • Jednodenní kurz vaření pro tříčlenný tým Kuchtíci ze šestky za 1. místo ve finále soutěže Zlaťáci v kuchyni – Zdravá Pětka

2013

Dary:

 • Finanční podpora do výše 20 000 Kč na realizaci opatření v projektu Ekostopa školy od občanského sdružení TIMUR

Odměny v soutěžích:

 • 4 sady na badminton, 5 sad na stolní tenis – RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT

2012

Dary:

 • Reportáž: Školy v proměnách času (vernisáž výstavního souboru) – Orlická televize
 • Zájezd pro 30 žáků školy na společné setkání vítězných škol v Tvrzi Hummer u Prahy – společnost ELEKTROWIN, a. s. (5. ročník Ukliďme si svět!)
 • Projekční plátno, 17 ks sluchátek – společnost ELEKTROWIN a.s. (5. ročník Ukliďme si svět!
 • Videozáznam ze setkání vítězů v 5. ročníku projektu „Ukliďme si svět!“ v Tvrzi Hummer – společnost ELEKTROWIN a.s.

Odměny v soutěžích:

 • Finanční odměna – ELEKTROVIN a.s. a Pardubický kraj za 1. místo v kraji v projektu Ukliďme si svět
 • Finanční odměna - Pardubický kraj (5. ročník soutěže Zelený ParDoubek 2012
 • Nůžkový stan – odměna za zpětný odběr elektrozařízení a účast v projektu Ukliďme si svět a Recyklační hlídka – společnost ELEKTROWIN a.s.
 • Finanční odměna – společnost Elektrowin, a. s. (5. ročník Ukliďme si svět!)

2011

Dary:

 • Nástěnné hodiny a bonus 1 000 bodů za aktivní účast v projektu Recyklohraní
 • ve školním roce 2010/2011
 • Navigační systém GPS - společnost Elektrowin a.s., (4. ročník Ukliďme si svět!)
 • Veselá Kuchařka se Zdravou 5 – Nadační fond Albert
 • Ekopolis přemýšlíme o městě (10 ks didaktických her) – Společnost Scio
 • Audiovizuální záznam: 2. Prodejní výstava „PANENKA“ – VideoStudio Veselý

Odměny v soutěžích:

 • Finanční odměna – společnost Elektrowin, a. s. (4. ročník Ukliďme si svět!)
 • Zájezd pro 30 žáků školy na společné setkání vítězných škol do Šiklova Mlýna – společnost Elektrowin, a. s. (4. ročník Ukliďme si svět!)
 • Finanční odměna – ELEKTROVIN a.s. a Pardubický kraj za 2. místo v kraji v projektu Ukliďme si svět

2010

Dary:

 • Kufřík „TAJEMSTVÍ VODY“ – Veolia Voda Česká republika, a. s.
 • Reportáž: UNICEF – Projekt „Panenka“ v ZŠ Červená Voda. – VideoStudio Veselý
 • Dva fotoaparáty - společnost Elektrowin, a., s. (3. ročník Ukliďme si svět!)

Odměny v soutěžích:

 • Finanční odměna – společnost Elektrowin, a. s. (3. ročník Ukliďme si svět!)
 • Zájezd pro 30 žáků školy – společnost Elektrowin, a. s. (3. ročník Ukliďme si svět!)
 • Finanční odměna - Pardubický kraj (4. ročník soutěže Zelený ParDoubek 2010
 • Dvě sady košů na tříděný odpad - EKO-KOM a.s. (Zelený ParDoubek 2010)
 • Výlet do Šiklova Mlýna - EKO-KOM a.s. (Zelený ParDoubek 2010)

2009

Dary:

 • Dataprojektor a notebook – společnost Elektrowin, a., s. (2. ročník Ukliďme si svět!)
 • Finanční dar – Svíčky Müller, Sonntag Králíky, s. r. o., Autodíly Miroslav Korálek, Stanislav Revús – značka R.S., Intercolor a. s., APIS Sp. Z. o. o., Keramika Habartovi, Josef Peichl, František a Pavlína Anderlovi, Josef a LenkaVaníčkovi (projekt Cesta za odpadem)
 • Grant 86 265 Kč – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (projekt Cesta za odpadem)

Odměny v soutěžích:

 • Finanční odměna – společnost Elektrowin, a. s. (2. ročník Ukliďme si svět!)
 • Zájezd pro 30 žáků školy – společnost Elektrowin, a. s. (2. ročník Ukliďme si svět!)

2008

Dary:

 • Finanční dar – Dana Peichlová, Sonntag Králíky, s. r. o.

Odměny v soutěžích:

 • Finanční odměna – Pardubický kraj (Zelený ParDoubek 2008)
 • Zájezd pro 30 žáků školy – společnost Elektrowin, a. s. (1. ročník Ukliďme si svět!)

Všem dárcům za poskytnuté finanční i věcné dary a odměny děkujeme.