Projekt v proměnách času

Anotace projektu

Naším projektem chceme zmapovat historii školství a školních budov v Červené Vodě. Vyzveme veřejnost k pomoci při sběru dokumentů a dobových fotografií škol. Pořídíme fotografie a kresby budov očima žáků. Součástí projektu budou besedy s pamětníky – bývalými učiteli i žáky. Současné i dobové fotografie škol využijeme k tvorbě nástěnného kalendáře, získaná data k vytvoření mobilního souboru výstavních panelů. Záměrem je, aby soubor panelů byl přístupný občanům a návštěvníkům regionu.