Pedagogický sbor

email: prijmeni.jmeno@cvvoda.cz

Vedení školy

Bílý Luděk, Mgr. ředitel Inf 6, 8ab, 9, 9a, Časp 6, 8a
Dvořáčková Magda, Mgr. zástupce ředitele, koordinátor ŠVP M4a, Př4a, Vl 4a, Tv 4a
Vacková Iva, Mgr. zástupce ředitele, třídní učitel, výchovný poradce VIII.B M 8ab

Učitelé I. stupeň

Jetmarová Eva, Mgr. třídní učitel I.A první třída
Štych Jaroslav, Mgr. třídní učitel I.B první třída
Stejskalová Lenka, Mgr. třídní učitel ll, metodik primární prevence druhá třída
Kopecká Stanislava, Mgr. třídní učitel III.A třetí třída
Hartigová Dana, Mgr. třídní učitel, III.B třetí třída
Bílá Milena, Mgr. třídní učitel,IV.A čtvrtá třída, Čj5, Hv 4ab, 5, 6, 7ab, Vv4
Moravcová Hana, Mgr. třídní učitel IV.B čtvrtá třída, SpH 6
Křístková Barbora, Mgr. třídní učitel V. pátá třída, Aj6,7ab, Rj 7ab

Učitelé II. stupeň

Osičková Pavla, Mgr. třídní učitel VI. Čj 6, Aj 4ab, 5a, 6, 8a, VO 6, Tv6d,
Harnychová Hana, Mgr. třídní učitel VII.A Čj 7ab,8a, Nj 7ab, 8ab,9,  VO7, ČjS9
Drážný Ladislav, Ing. třídní učitel Vll.B, koordinátor ICT Inf 5,7a, F6, 7ab, 8ab, 9, VO 7b, Hv 8ab, Tv 7abchl, TI 6,
Válek Radim, Mgr. třídní učitel VIII.A Př 6,7ab, 8ab, 9, Z 8ab, 9, VO 8ab,Tv 5, 7,8,9 chl, PV 6
Dolečková Iva, Mgr. třídní učitel IX. Aj 3ab,9, VO 9, Vv 6, 7ab, 8ab, 8, 9, Hv 9
Tomášková Věra, Mgr. učitel Čj 8b,9, D 6, 7ab, 8ab, 9, Rj9, Ev 8ab
Veselá Eva, Mgr. učitel, koordinátor enviromentální výchovy M 6, 7ab, Z 6, 7ab, Časp 7ab, 9, EkP
Drážná Renáta, Mgr. učitel Př 5, M 8, Ch 8, Tv 6, 8, 9 dív, VZ, PV 6ab
Fojtík František, Mgr. učitel Aj8, Ch 8ab, Časp 6, 8b, 9, Tv6ch

Asistenti

Bohuslav Jiří asistent pedagoga lX.  
Polanská Monika, Mgr. asistent pedagoga Vll.B  
Benešová Dana asistent pedagoga Vlll.A  
Grežová Helena asistent pedagoga lV.A  
Kulhánková Alena asistent pedagoga Vlll.B  
Ševců Kristýna asistent pedagoga l.B  
Kubicová Jana asistent pedagoga lll.B  
Mišenčíková Monika asistent pedagoga lV.B  
Stejskalová Mirka asistent pedagoga ll.  

Vychovatelky školní družiny

Valentová Jana vychovatelka ŠD  
Kordasová Marta,Mgr. vychovatelka ŠD, asistent pedagoga IV.B  
Hanáková Petra, Bc. vychovatelka ŠD  

Učitelky MŠ

Vrábelová Martina učitelka MŠ  
Urbanová Monika, DiS. učitelka MŠ