Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

  • V ZŠ Červená Voda je EVVO společně se zdravým životním stylem prioritou školního vzdělávacího programu (ŠVP)
  • Koordinací EVVO je pověřena Mgr. Eva Veselá.  Koordinátor absolvoval v r. 2009 „Specializační studium k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy
  • Máme zpracovánu Koncepci EVVO (stanovuje strategii výuky a výchovy v oblasti EVVO na několik let dopředu)
  • Pro každý školní rok vytváříme Roční realizační plán EVVO Jsme v síti M.R:K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy)
  • Odebíráme BEDRNÍK (časopis pro ekogramotnost)
  • Na realizaci EVVO spolupracují se žáky a pedagogy i provozní pracovníci
  • Aktivity v oblasti ekologické výchovy prezentujeme v tisku (Červenovodský zpravodaj, Nové Králicko, Učitelské noviny, Bedrník), na webu školy, webu Ekocentra PALETA, v Českém rozhlase Pardubice, na internetové televizi www.youtube.com
Soubory ke stažení