Odvolání-vzor1

Ředitelství SŠ nebo SOU
Adresa školy, odkud přišlo rozhodnutí
V________________ dne ____________Věc: Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ


Odvoláváme se proti rozhodnutí ředitele název školy o nepřijetí syna / dcery jméno, příjmení, datum narození, bytem ze dne _______________ na střední škola – studijní obor.


Proti tomuto rozhodnutí podáváme v zákonné lhůtě odvolání a uvádíme následující důvody:
(uvést důvody pro změnu rozhodnutí, např.)

 


Syn / dcera vykonal(a) a přijímací zkoušku, po dobu školní docházky měl např. výborný prospěch, trvalý zájem o ... , prospěch v průměru, zájmovou činnost zaměřená na daný obor, o zvolený studijní obor má trvalý zájem, aktivně pracoval v zájmovém kroužku se zařazením atd.Žádáme znovu o zvážení možnosti přijetí.

Děkujeme za vyřízení Jméno a příjmení 
zákonných zástupců,
adresa bydliště uvedená na přihlášce
podpisy zákonných zástupců