Program primární prevence

18. dubna 2019

         Ve středu 17.4. se ve třídě 7.A uskutečnil Program primární prevence pod názvem „ Ne návykovým látkám“. Navštívily nás dvě pracovnice z Pedagogicko  - Psychologické Poradny z Ústí nad Orlicí. Žáci byli poučeni o závislostním chování (drogové, alkoholové a tabákové látky) a seznámeni se škodlivými účinky užívání návykových látek. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých plnili úkoly související s touto problematikou. Program byl veden velmi zajímavou a poutavou formou s cílem předejít užívání návykových látek.

                                                                        Mgr. Radim Válek