Projektový den mimo školu

10. června 2020

Po dlouhých třech měsících nedobrovolné izolace se skupina žáků 7. ročníku vydala ve středu 10. června 2020 na pěší výstup na Klepý vrch. Od školy jsme vyrazili autokarem na Dolní Moravu chvilku po osmé hodině. Cesta rychle utekla, proto jsme po necelé půlhodině vystoupili z autokaru na rozcestí pod Klepáčem na Horní Moravě.

Zde nás paní učitelka Veselá seznámila s nadcházející trasou a úkoly, které během ní budeme plnit. Každá dvojice obdržela zadávací list a plánek trasy. Během cesty jsme měli za úkol pořídit fotografie toho, co nás v krajině zaujme a všímat si krajiny kolem sebe. Počasí nám neuvěřitelně přálo, cestou na vrchol Klepý nás provázelo sluníčko. Před sebou jsme měli asi 8 km cesty a výstup do kopce. Když jsme konečně došli na vrchol Klepého, rozhlédli jsme se do krajiny, nasvačili se a pořídili pár fotek. Nemohli jsme však vystoupit
na rozhlednu, abychom si z ní prohlédli krajinu, protože dřevěná rozhledna nebyla bezpečná. Vrch Klepý (1145 m. n. m.) leží na česko-polské hranici a je místem, kde se nachází hranice tří úmoří – Baltského, Černého a Severního moře. Toto jsme si připomněli, povídali jsme i o tom dříve ve škole v hodinách zeměpisu.

Zpět jsme scházeli k pěšímu přechodu s Polskem a odtud kolem skal k rozcestí Nad Sršňovkou a dále k rozcestí na Horní Moravě. Odtud jsme sešli dolů k řece Moravě. Do Červené Vody jsme se vrátili opět autokarem. Projektový den jsme si všichni užili a doufáme, že nebyl poslední.

foto                                                                                  Skupina sedmáků ze ZŠ Červená Voda