Projektový den v Jihlavě

23. května 2019

Brzy ráno v úterý 21. května odjeli páťáci do Jihlavy za zajímavým programem. Dopoledne bylo vyhrazeno exkurzi ve firmě Enviropol, která je jediným unikátním zpracovatelem vysloužilých elektrospotřebičů v Evropě. Poloviny z nás, oblečených z bezpečnostních důvodů ve svítivých vestách, se ujal pracovník závodu pan Pavel Cvrk, který nás nejprve seznámil s nedávnou výstavbou závodu a vysvětlil technologii zpracování elektroodpadu. Pak jsme shlédli instruktážní videa, na kterých byl celý proces založený na rozemletí elektrospotřebičů a následné separaci jednotlivých materiálů (kovy, neželezné kovy, plasty, drahé kovy) znázorněn. Po zodpovězení dotazů jsme vyrazili na obhlídku dvou hal, ve kterých celý proces probíhá. Dozvěděli jsme se, že za celý den se ve třísměnném provoze zpracuje asi 90 tun elektroodpadu, což je zhruba množství, které žáci naší školy za deset let odevzdali k recyklaci.

Druhá skupina žáků absolvovala exkurzi ve vedlejší firmě ASMJ, která se zabývá tříděním plastů a papíru. Nechyběla ani prohlídka třídící linky, u které každá ze zaměstnankyň celou směnu vybírá a ukládá svůj druh plastu. Vytříděný plast se pak lisuje do velkých balíků, a stejně jako slisovaný papír se odváží jako surovina do závodů na další zpracování. Na závěr exkurze jsme si prohlédli předměty, které se z recyklovaných plastů či papíru vyrábí. Mnozí z nás byli překvapeni, že jsou to i věci naší denní potřeby (ramínka na šaty, plastové nádoby, kýble, plotovky, obaly na vajíčka apod). Na vlastní oči jsme se tak ujistili, že třídění odpadu je správná věc a že třídit odpad má opravdu smysl. Abychom absolvovali všichni všechno, je jasné, že jsme se po skupinách vyměnili.

V zoo Jihlava se nás ujala průvodkyně, což bylo prima, protože nám vyprávěla spoustu zajímavých věcí o zvířatech. Prošla s námi téměř celou zoo doslova křížem krážem, a to všemi světadíly. V každém z nich nám představila zástupce zvířat, které v zoo chovají. Ve dvojicích páťáci současně plnili úkoly pracovního listu, co se jim nepodařilo cestou na stanovištích zjistit, mohli se zeptat odborníka. Vymezený čas prohlídky rychle uběhl, do tropického pavilonu jsme pak šli bez průvodkyně. Na závěr jsme ještě stihli letovou ukázku dravců. Mnozí z nich nám létali těsně nad hlavami, výr velký si dokonce sedl vedle Amálky na lavičku a dlouhou dobu jí dělal společníka. Luboš využil příležitosti nechat se vyfotit s dravcem na ruce.

Po více než tříhodinové cestě autobusem jsme se vrátili domů bohatší o nevšední zážitky a spoustu informací. Protože páťáci dobře spolupracovali, mohou se těšit na nějaký další projektový den.

foto                                                                                           Žáci V. třídy a Mgr. E Veselá