Sedmáci na Zemské bráně

16. června 2020

Program projektového dne Zemská brána byl určen žákům 7. ročníku. Navazoval
na zeměpisné učivo o Evropě, které žáci absolvovali v hodinách zeměpisu ve 2. a 3. čtvrtletí školního roku 2019-2020. ČR jako střecha Evropy je prameništěm mnoha vodních toků, tedy i řeky Orlice, která vzniká soutokem Tiché a Divoké Orlice. Nedaleko Bartošovic v Orlických horách se nachází na Divoké Orlici Zemská brána, která se společně s přehradou Pastviny, stala cílem projektového dne.

Naučná stezka procházející přírodní rezervací Zemská brána v CHKO Orlické hory nás provázela balvanitým údolím Divoké Orlice. V lesnatém říčním korytu jsme pozorovali množství balvanů a peřejí. Tok Divoké Orlice obklopovaly místy převážně rulové skalní útvary. Na naučné stezce, která měla 10 zastavení, se žáci seznámili s přírodními úkazy i životem lidí v dobách minulých. Míjeli jsme Pašeráckou lávku, procházeli jsme kolem prostranství, kde kdysi stával lovecký empírový zámeček Lusthaus. Cesta nás vedla také k několika stavbám pevnostního opevnění z období 1937–1938. Další ze zastavení naučné stezky bylo věnováno Ledříčkově skále s malou jeskyni, ve které dle pověsti žil loupežník Ledříček.

Z Klášterce na Orlicí jsme pokračovali podél toku Divoké Orlice, na níž byla postavena přehrada, až do Pastvin a odtud zpět do Červené Vody.

Na trase naučné stezky se žáci dozvěděli řadu informací o zdejší přírodě a minulosti Orlických hor spjaté s působením člověka. Přírodní scenérie, které znali z obrázků, viděli na vlastní oči a pořídili si vlastní fotografie

foto                                                                                        Mgr. Veselá a žáci ze 7. ročníku