Vlastivědné putování 8. ročníků

24. června 2020

V pondělí 22. června se uskutečnil vlastivědný výlet do Přírodní rezervace Zemská brána. Výletu se zúčastnili žáci osmého ročníku v počtu dvaceti dětí. Předpověď počasí sice hlásila zamračenou oblohu, kterou nakonec v závěru výletu vystřídalo postupně prodírající se slunce.

Po příjezdu na Zemskou bránu nás přivítala rozbouřená a poněkud zvednutá hladina Divoké Orlice. Přešli jsme historický kamenný most, který překlenuje Divokou Orlici a rázem jsme se ocitli v kaňonovitém a balvanitém řečišti Divoké Orlice. Obdivovali jsme strmé svahy říčního údolí a rulové skalní útvary, které jsou využívány pro horolezecké účely. Přírodní rezervací Zemská brána vede naučná stezka, která v několika zastaveních představuje místní zajímavosti. Od kamenného mostu jsme po turistické značce vystoupali strmou lesní pěšinou, která nás dovedla k Orlické chatě. Po krátkém odpočinku, nutném po zdolání většího výškového rozdílu, jsme se opět vydali po naučné stezce, která nás přivedla k Pašerácké lávce. Opět se nám naskytl pohled na poněkud rozbouřené vody Divoké Orlice, která při překonávání balvanů vykouzlila množství zpěněných peřejí. Z naučné tabule se žáci dozvěděli mnoho informací o využívání lávky. Dále nás naučná stezka vedla po proudu Divoké Orlice až k pěchotnímu srubu vybudovaného v rámci prvorepublikového opevnění, kde jsme posvačili a nabrali nové síly. V dalších zastaveních u informačních tabulí jsme se dozvěděli o poměrech místní fauny a flóry a také plnili úkoly, které byly součástí těchto tabulí. Poslední naší zastávkou byla Ledříčkova skála. Jednalo se o skalní stěnu s jeskyňkou pojmenovanou po zbojníkovi Ledříčkovi, který v jeskyňce bydlel. Od skály nás čekala cesta zpět ke kamennému mostu.

Některé úseky cesty byly místy rozbahněné a podmáčené, ale to nám nevadilo v jejich překonávání, neboť jsme si z výletu odnesli mnoho zážitků a informací spojených s místní přírodou a historií Orlických hor.

foto   video                                                                                        Mgr. Radim Válek